Boğaz Nedir? Yeryüzünde ismi nasıl belirlenirse belirlensin farklı deniz alanlarından oluşan tek bir Dünya denizi bulunmaktadır. İşte tek bir büyük Dünya denizini bağlayan dar suyolları boğazlardır. Buna benzer şekilde boğaz kavramını, “boğaz iki kara arasında bulunan deniz parçasıdır”, ya da “boğaz, iki deniz parçasını birleştiren, bir denizden diğerine geçmek için […]

Yaş, çap ve boy ile kendi türünün bilinen ölçüleri üzerinde olan; değişik kök, gövde ve dal formunda olup görenlerin hafızasında değişik anlamlar çağrıştıran, geçmiş ile günümüz, günümüz, ile gelecek arasında bağ kuran; yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan ve uzun ömüre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır. Türk Standartları […]

Fitness, spor, antrenman ile ilgili sözler, spor gönderileri paylaşırken en sık ihtiyaç duyulan sözlerdir. Daha çok güç, motivasyon ve hırs odaklı sporlar olan fitness, vücut geliştirme, bodybuilding gibi sporlar ile ilgili gönderilerle paylaşılması için en iyi Türkçe ve İngilizce sözleri bir araya getirdik. Fitness Sözleri Türkçe Fitness, Vücut Geliştirme, Bodybuilding, […]

1

Sevgiliye söylenecek güzel sözleri sizler için bir araya getirdik. Sevdiğinize ve sevginize layık görebileceğiniz yüzlerce güzel aşk ve sevgi sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sevgiliye Güzel Sözler Sevgiliye Sözler Sevgi Sözleri En Güzel Aşk Sözleri Sevgi ile İlgili Sözler Sevgiliye Güzel Sözler Sen muhtemelen yaradanın gösteriş yaptığı eserisin. Aşk bir fidan dikti […]

4

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram’da, bizi ya da işletmelerimizi temsil eden profillerimizi oluştururken dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunmaktadır. Instagram biyo‘su ya da Instagram Biyografisi olarak da bilinen, profillerdeki kısa metinler de bu önemli detaylardandır. Dolayısıya Instagram biyografileri herkesin özenle seçmeye ve kısacık metinlerle önemli mesajlar […]

1. Rekreasyon Rekreasyon, bos zamanlarında insanların uğraştığı, zevk aldığı ve sosyal  olarak değer biçtigi bir olgu olarak kabul ettiği bir aktivitedir. Latince recreatio “yenilik, kendini yenileme veya yeniden yapılanma”  sözcüğünden türemektedir. Dilimizdeki karşılıgı ise daha çok “boş zamanları  değerlendirme” olarak telaffuz edilmektedir. Diğer bir deyişle rekreasyon çalısma zamanlarımız dışında kalan […]

En Güzel Kahve Sözleri Çoğu kişinin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelen; kokusu, tadı ve etkisi ile sosyal medya paylaşımlarına en çok konu olan kahve ile ilgili sözleri bir araya getirdik. Meşhur kahve sözlerinden “bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” klasiği dışında eğlenceli ve sosyal medya paylaşımlarınıza uygun […]

Demateryalizasyon en genel kapsamda maddi özelliklerden uzaklaşma anlamına gelmektedir. Bu terim, 1970’li yıllardaki kavramsal sanat anlayışını anlatmak için kullanılmıştır. O yıllarda sanatçılar sanat nesnesine değil de sanatın düşüncesine ağırlık vermişlerdir. Demateryalizasyon terimi ilk olarak Lucy Lippard ve John Chandler tarafından ele alınan makalede kullanılmıştır (Lippard L., Chandler J., (1968),”The dematerialization […]

1

Çoklu Zeka Kuramında Gardner, zekânın tek, bütün ve kapsayıcı olmadığını aksine parçalardan oluştuğunu ve her bir parçanın özgün yapıya sahip bir durumda bulunduğunu söylemiştir. Zekâlar farklı özelliklerde olabildiği gibi birden fazla duyu aracılığıyla oluşup, gelişebilmektedir. Aslında zekâ derken ve zekilikten bahsederken hangi parçadan bahsedildiği de bilinmelidir. Çünkü insanlar birçok zekâ […]

1. Şinasi’nin Hayatı Yaşamı hakkında çok bilgi sahibi olamadığımız İbrahim Şinasi, genel kanıya göre 1826 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası topçubaşıdır ve 1829 yılında gerçekleşen Şumnu kuşatmasında şehit olmuştur. Annesi ise Esma Hanım’dır. Mahalle Mektebi çıkışlı olan Şinasi Tophane Kalemi’ne devam ederek okul hayatını sürdürmüştür. Bu Kalem’de bir yandan yazım […]