Avrupa Ekonomik Topluluğu

Avrupa Ekonomik Topluluğu; 25 Mart 1957’de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Luxemburg’un imzaladığı ve 1 Ocak 1959’da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan bir gümrük birliği. AET kısa adıyla da alınır.

Topluluğun üye sayısı 1973’de İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın katılmalarıyla dokuza, 1981’de Yunanistan’ın 1986’da İspanya ve Portekiz’in tam üye olmalarıyla da onikiye çıkmıştır. Roma Anlaşması’na göre topluluğun hedefi, ortak bir pazarın kurulması ile üye ülkelerin iktisat politikalarının zaman içerisinde birbirlerine yaklaştırılması suretiyle topluluğun bütünü içinde ekonomik faaliyetlerin en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, yaşama standartlarının hızla yükseltilmesi ve üyeler arasında sıkı işbirliğidir.Bu hedefe ulaşmak için Roma Anlaşması’nda öngörülen faaliyetler, ise ana hatlanyla şunlardır:

a) Üye ülkeler arasında malların, işgücünün ve sermayenin herhangi bir sınırlamayla karşılaşmaksızın serbestçe dolaşımını sağlamak;

b) Para, maliye ve kambiyo alanlarında ortak bir politika saptamak;

c) Tarımda üye ülkeler arasında ortak bir politika belirlemek;

d) Topluluk dışı ülkelere ortak bir gümrük tarifesi uygulamak;

e) Ulaşım, enerji,vb. alanlarda ortak bir tutum saptamak;

f) Üye ülkelerinin yasal mevzuatlarım birbirleriyle uyumlu duruma getirmek.

Türkiye, topluluğa ortak üye statüsüyle dahildir.Tam üyelik başvurusunu yapmış bulunmakta ve aday ülke  statüsündedir.

AET Adalet Divanı

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun hukuk sorunlarıyla ilgili organıdır. Adalet Divanı, Roma Anlaşmasında yer alan hükümlerin yorumlanması, uygulanması ve bunlardan doğabilecek sorunların hukuka uygun bir biçimde çözümlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir organdır. Divan’ın üyeleri, üye ülkelerin atadıkları yüksek dereceli yargıçlardan oluşur.

AET Bakanlar Konseyi (The Council of Europe) , Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun karar organıdır. AET Bakanlar Konseyi (veya Kurulu) Roma Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve üye ülkelerin iktisat politikalarının uyumlulaştırılmasına katkıda bulunmakla görevli bir organdır.

Üyelerin çıkarlarının çatıştığı durumlarda nihai karar alma yetkisine sahiptir.

Topluluk üyesi ülkelerce seçilen birer bakan, Konsey’in üyelerini oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Akreditif Nedir?

Cum Eki 26 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramAkreditif, bir bankanın belirli bir miktar ve belirli bir süre için üçüncü bir kişi lehine, nezdinde kredi açması için yabancı ülkedeki muhabir bankaya gönderdiği bir tür mektuptur. Akreditif uygulamasında ticarete konu olan mal […]

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin