Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1965)-Baby Boomers – Me Generation

2
Bebek Patlaması Kuşağı-baby-boomers-me-generation

1. Bebek Patlaması Kuşağı Nedir?

Tarihimizdeki en büyük kohortlardan biri olan ve 2. Dünya Savaşının ardından büyümüş olan Bebek Patlaması Kuşağı toplum, iş ve ekonomiyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yıllar arasındaki doğumlardaki patlama nedeniyle “Bomba” olarak adlandırılan bu kuşak, yaşamdan en iyi şekilde yararlanarak, hak sahibi olma psikolojisini kucaklayarak büyümüştür.

Bebek Patlaması Kuşağı için;

  • Boomers,
  • Me Generation,
  • Baboo,
  • Love Generation,
  • Woodstock Generation
  • Sandwich Generation
  • Domuz-içi-piton

gibi terimler de kullanılmaktadır.




2. Bebek Patlaması Kuşağı Hangi Yıllarda Doğan Nesil İçin Kullanılmaktadır?

1943-60 doğumlu Bebek Patlaması Kuşağı (bazıları için 1946-65), çocukların ihtiyaç ve isteklerinin merkezde olduğu bir zamanda ekonomik refah içinde büyümüştür. Onlar, medeni haklar ve kadın hareketleri, Kennedy ve Kral suikastları, aydaki ilk yürüyüş, cinsel devrim ve II. Dünya Savaşı sonrası Amerikan Rüyası’nın umutları ile büyümüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Bebek Patlaması Kuşağı, ilerlemeyi ve savaşların sona ermesini bekleyerek büyüyen iyimserlerdir. Bazı ikonların suikast sonucu öldürülmesinden (örneğin, Martin Luther King ve Kennedy kardeşler) sonra, bu kuşak geleneksel normları ve değerleri reddetmiştir. Ancak Vietnam Savaşı, Watergate ve Woodstock’un sosyal ve politik ayaklanmaları onları otoriteye karşı isyan etmeye ve kişisel değerlere ve ruhsal büyümeye dayalı yaşam tarzlarını bölmeye teşvik etmiştir. Dünya olaylarını televizyon aracılığıyla deneyimleyen ilk nesil onlardır. Evde ve medya tarafından geleneksel aile değerleri öğretilmiş, iyi yapılmış bir işin memnuniyetini öğretmiştir. İyi işçiler olmuş ve birçoğu işleriyle ve başardıkları ile tanımlanmıştır.

3. Bebek Patlaması Kuşağı Özellikleri

Önceki nesillere kıyasla daha iyimser ve güvenli bir zamanda büyütülmüş olan Bebek Patlaması Kuşağı çocukları ödüllendirilmiş, teklik ve ayrıcalık hissini miras almıştır. İdealizm, kendini beğenme ve “siyasi, dini ve iş liderlerinin zenginliklerini” açığa çıkarmak için medya propagandasıyla büyülenen bu kuşak, toplumun atanmış yetkilileri ve sosyal kurumlarına karşı ayaklanmıştır. Ayrıca, yaşlanmakta olan ebeveynlerine ve kendi çocuklarına bakmanın baskısını ve sorumluluğunu hissetmektedirler. Dünya ile ilgili yanlış olan her şeyi anlamaktadır ve onu değiştirmek için idealizm, eğitim gibi pekçok yol olduğuna inanmıştır.

Göreceli olarak istikrarlı bir ifade özgürlüğü, ekonomik refah ve eğitimsel büyüme içinde yaşam, bu kuşağın iş ahlakı için merkezi olan önemli bir hak psikolojisini geliştirmiştir. İçsel olarak motive olmaları ve değerlerinin doğrulanması için sürekli olarak dış kaynaklara bakmaları özellikleridir. Bu kuşak, yaşamın en iyilerini bekleyerek, hak sahibi olma psikolojisini kucaklayarak büyümüştür.

Bebek Patlaması Kuşağı bağımsız olmak ve kendi kaderlerini kontrol edebileceklerine inandırılarak yetiştirilmiştir . Her ne kadar bu kuşağın üyeleri, kişisel tatmin ve öz-değerle çalışsalar da, belirgin bir şekilde rekabet edicidirler ve güçlü bir iradeye sahiptirler. 60 saatlik çalışma haftasını icat eden, iş hakkında ciddi ve özel bir tutuma sahip işkolikler olarak tanımlanmaktadırlar. “Yaşamak için çalışmayı” tercih eden X Kuşağı ile kıyaslandığında “çalışmak için yaşar”lar.

3.1. İş Hayatında Bebek Patlaması Kuşağı

Bazı araştırmacılar, “ABD, 2010-2020 yılları arasında büyük bir yetenek yaratmadığı sürece, tüm ABD ekonomisine dayanan 12 ila 24 milyon emekli ile büyük bir yetenek erimesi yaşayacak” şeklinde ifade etmiştir. Karşıt bir perspektiften bakıldığında bebek patlaması kuşağı emeklilik sistemlerini zorlayacağı için örgütlerin içinde bir sakatlayıcı güç olarak görülebilir, ama aynı zamanda bu kuşak, genç ve muhtemelen daha yaratıcı çalışanların ilerlemesini engelleyen örgütsel “ölü odun” olabilir. Bebek Patlamasının emekliye ayrılma, yeni başarılar ve yaşam tarzları gibi yaşamın her alanında olduğu gibi emeklilikte yeni akımlar oluşturması beklenmektedir. Daha fazla ayrılık ve boşanma oranına, daha düşük evlilik oranlarına ve bunun sonucu olarak da emeklilikte konfor seviyesinde onlardan önceki kuşaklara göre daha büyük farklılıklara sahip olabilirler. Ancak bu kuşağın emekliliklerini geciktirmek için örgütsel ya da hükümetsel eylemlerin olmaması, bebek patlamasının işgücünden ayrılması, bazı kuruluşların önemli iş havuzunu azaltacaktır. Özellikle emek yoğun olan bazı sektörlerde işgücü sıkıntısı yaratacaktır. Birçok durumda bu beklenen eksiklikler, temel ve orta eğitim, hemşirelik ve diğer tıp meslekleri, yüksek öğretim ve mühendislik dahil olmak üzere kritik iş alanları ve endüstrilerde bulunmaktadır.




Bugün, bu kuşak bazen işyerinde haksız bir yük çektiklerini ve daha genç çalışandan hiçbir şekilde saygı ve takdir görmediklerini sıklıkla hissettiren aşırı başarısız çalışanlar olarak tanımlanmaktadır. Çalışmak için yaşadıkları için boş zamanlara, sonraki kuşaklar kadar değer vermezler. Yüzyüze iletişimi tercih eder ve teknolojinin bu etkileşimi ortadan kaldırmasından korkarlar.

Bebek Patlaması Kuşağı “yaşam deneyimlerine ve kabiliyetlerine değer verirler ve saygı duydukları bir çevreye bağlıdırlar. Başlıca odak noktaları iştir, sadakatleri ve bağlılıkları için ödüllendirilmiştir” şeklinde belirtilmektedir.

Birçok Bebek Patlaması Kuşağı çalışanları işe erken gelir ve geç çıkarlar, çünkü onlar için görünürlük anahtarlarıdır. ”Gün uzadıkça, ücret ne kadar yüksekse, çalışmak o kadar önemlidir” düşüncesine inanmaktadırlar. Bebek Patlaması Kuşağının olumlu iş yetenekleri veya güçlü yanları, uzlaşma oluşturma, rehberlik yapma ve değişimi etkilemeyi içermektetir.

Çok sadıktırlar ve şirketin/kurumlarının onlara sadık kalmasını beklemektedirler. Temel olarak kıdem liyakatten çok daha önemlidir. Şirkete/kuruma bağlılıklarının, kıdem bazında promosyonlar yoluyla ödüllendirilmesini beklemektedirler. Ancak, hızla değişen bir iş gücü ve kurumsal yeniden yapılanma nedeniyle, birçok Bebek Patlaması Kuşağı çalışanları, işlerini umduklarından çok daha sık değiştirmek durumunda kalmıştır. Bu yüzden iş güvenliği onlar için çok önemlidir. Bu kuşak sorumlu olmayı da sevmektedir. İşyerinde pozitif olarak algılanan her şey için kazanç almayı sevmektedirler. Departmanları ve şirketleri için büyük bir vizyona sahip olma eğilimindedirler. Vizyonu, herkesi tanımalarını sağladıkları sürece paylaşmaya isteklidirler ve vizyonlarına uygun teklif ve fikirleri desteklemeye isteklidirler. Çok olumlu, bazen de aşırı güven hissiyle ve tükenme noktasına kadar pozitif olma eğilimlidirler. Önemli, görünüşte riskli projeleri sevmektedirler. Ancak, riskli bir proje bozulduğunda, başarısızlık için başka birinin sorumlu olduğunu düşünmeleri muhtemeldir.

Yeni püf noktalarını öğretmek zordur. Kurallara uymaktan ve değişime karşı çok dirençli olmalarından dolayı mutludurlar çünkü her zaman bir şeyler yaptıklarında rahat olma eğilimindedirler. Çok detay odaklı olma eğilimi gösterirler ve uygulamalı deneyimleri tercih ederler. Ancak, çoklu görevlerde iyi değillerdir. Büyümelerinde ihtiyaç duymadıkları için çoklu görev becerilerini geliştirememişlerdir. Daha genç çalışanları, detaylara dikkat etmemek ve dağınık olarak görme eğilimindedirler.

3.2. Teknoloji ile İlişkileri

Teknoloji onlar için büyük bir sorundur, teknoloji konusunda anlayışlı değildirler ve bilgisayarları sevmemektedirler. Bilgisayarlar hakkında ”Bilgisayarım beni kurtarmaya geldi”, ”Bilgisayarımla kişisel bir günlük savaş” şeklinde düşünmektedirler ve teknolojiyi örgüt kültürünün “eserleri” olarak görmektedirler. Kişisel olarak ya da tekbaşına yaptıkları aktivitelerden zevk alırlar. Kendi hobilerine odaklanmanın (örneğin, golf oynamak, bahçecilik yapmak, gönüllü olmak ve sadece rahatlamak) ve özerkliğe sahip olmanın keyfini çıkarırlar. Dahası bu kuşak, bu gezegeni sağlıklı tutmaya yardımcı olurlar. En büyük değerlerinden biri ilişki kurmaktır.

Organizasyonlar arasında giderek artan bir endişe olmaktadırlar, çünkü kapıdan Bebek Patlaması Kuşağı tarafından inşa edilen çok geniş bilgi ve deneyim zenginliği de onlarla birlikte gidebilir. Tecrübeli yöneticiler önemli bir bilgi birikimine sahiptir, eğer bu bilgiler kaybedilirse, organizasyonun bu bilgiyi geri kazanması, pahalı bir girişime yol açacaktır. Örgütsel değişimi etkilemek ve uzlaşma oluşturmak için büyük iletişim becerilerine sahip olma eğilimindedirler. Kişilerarası yeteneklerinden dolayı sıklıkla kurumlarda akıl hocaları olarak görülürler. Ayrıca, finansal planlama eksikliği ve iş tatmini ihtiyacından dolayı daha uzun bir süre iktidarda ya da üst yönetimde kalabilmeleri oldukça olasıdır. İşverenlerin dostane bir çalışma ortamı yaratmaları, esnek çalışma saatleri sunmaları, özerkliğe izin vermeleri ve anlamlı çalışmalar yapmaları gerekir. Başarıları için ilgi görmek ve terfi etmekten daha fazla, anlamlı bir çalışmayı yürütmekten daha fazla keyif alırlar.




Bebek Patlaması Kuşağı, eşit muamele edilmeyi tercih eder, bu durum kolektif ve uzlaşmacı bir liderlik tarzını gerektirir. Katılımcı liderlik tarzına ve karar verme sürecine dahil olmaları gerektiğine inanırlar. Geleneksel hiyerarşiye saygı duysa da, hiyerarşiyi tersine çevirmek ve örgütsel karar alma sürecine katılmak için her türlü çabayı sarfetmektedirler. Bu liderlik tercihleri ile birlikte Bebek Patlaması kuşağı liderlik pozisyonlarına ulaştığında, birçoğu diğer kuşaklar açısından katılımcı bir liderlik tarzını benimsememektedir. Bu kuşak para tasarrufu konusuna önem vermemektedir. Bu kuşağın yaklaşık % 75’inin, 65 yaşına kadar emekli olmak ve rahat yaşam sürdürebilmek için yeterli para biriktiremediğini, bu yüzden çoğunun çalışmaya devam ettiğini ve emeklilikleri için 65 yaşını doldurmayı amaçlamakta olduğu belirtilmektedir. Ayrıca emekli olduklarında da çalışmayı planladıkları için meslekleri boyunca öğrendikleri becerileri ve deneyimleri iyi kullanma arzusundadırlar. İstihdam modelleri için belirleyici faktörler arasında mesleğin türü, emekli maaşı, ücretler, sağlık ve aile yer almaktadır. Çalışma saatlerine göre çalışma ekonomisi ile ilgili kararlar, şartlar ve piyasa ücretlerinin çalışanın istihdamını etkilediğini göstermektedir. Piyasa ücreti, mevcut işinden daha yüksek olduğunda, bu kuşak çalışanı yüksek ücretli işi seçecektir.

4. Jones Kuşağı-Generation Jones Nedir?

Bebek Patlaması Kuşağı içinde bir grup olan ve ‘Generation Jones’ olarak adlandırılan, daha genç bebek patlaması kuşağını tanımlamak için bir terim kullanılmaktadır (1955- 1964 yılları arasında doğan bebek patlaması neslinin ikinci yarısı). Bu terim, kültürel tarihçi Jonathan Pontell tarafından X kuşağı ve Bebek Patlaması arasında kaybedilen bir kuşağın düşündüklerini açıklamaya yardımcı olmak için hayata geçirilmiştir. “Jones’lara ayak uydurma” çağrışımı, çok kalabalık doğum yıllarından kaynaklanan toplu bir rekabet gücünü yansıtmakta ve çoğunlukla Amerikan kültüründe anlaşılmaktadır. Rekabetçi bir nesile işaret etmektedir. Bu yıllarda doğan bireyler tipik olarak erken çocuk sahibi olmuştur, internet ve teknolojik olarak meraklı ve yatkındırlar, işyerin kariyerden daha çok bir iş olarak gören ilk kuşaktır. Birçok Jones kuşağı, X ve Bebek Patlaması kuşağı ile bazı şeyleri paylaştıklarını, ancak bazı noktalarda önemli farklılıklar olduğunu da düşünmektedirler. Bu nedenle, Jones Kuşağı teriminin kullanımı hızla artmaktadır.




(Y Kuşağı ve Özellikleri)

(X Kuşağı ve Özellikleri)

(Z Kuşağı ve Özelikleri)

Sessiz Kuşak – Gelenekseller (1900-1945)

Alfa Kuşağı-Z Neslinden Sonraki Kuşak

2 thoughts on “Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1965)-Baby Boomers – Me Generation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Sessiz Kuşak - Gelenekseller (1900-1945)

Pts Tem 20 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on Telegram1945 yılından önce doğan bireyler sessiz kuşak ya da gelenekseller olarak ifade edilmektedir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkınlar nedeniyle yoksulluk, kıtlık, işsizlik ve tasarruf etme gibi yaşam koşullarına maruz kalmış, bu yüzden doğum […]
sessiz-kuşak-gelenekseller