Bürokrasi Nedir?

Bürokrasi (Bureaucracy), kelime olarak, memurların yönetimi anlamına gelir. Dar anlamda, devletin idari mekanizmasını ifade eder. Bu anlamda bürokrasi idari işlerin ayrıntılarını çekip çeviren, siyasi kararları uygulayan ücretli memurlardan oluşur. Daha geniş anlamda, bürokrasi rasyonel ve kurallara bağlı yönetime dayanan örgütlenme modeli anlamına gelir.
Bürokrasi daimi kamu görevlileri marifetiyle yönetim anlamındadır. Bürokrasinin temel özellikleri hiyerarşi, kurallar, liyakata bağlı atama, rasyonel karar almadır. Genellikle devlet örgütleri için kullanılmakla beraber; bürokrasi teriminîn özel sektör örgütleri için de kullanılması mümkündür. Bürokrasi kavramı zamanımızda çok defa kötüleyici anlamda kullanılır ve bu şekilde kullanıldığında kamu görevlilerinin vatandaşlara bitmez tükenmez idari formaliteler ve denetlenmesi zor yetkiler yoluyla tahakkümünü vurgular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Cumhuriyetçilik Nedir?

Per Kas 1 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramBir hukukî-siyasî ilke olarak cumhuriyetçilik, dar anlamda, monarşinin veya hanedanlığın reddedilmesi ve siyasi otoritenin halkın rızasından kaynaklanması anlamına gelir. Cumhuriyetçilik, ayrıca, siyasi örgütlenmede kamusal olanın bireysel/özel olana önceliğini, sivil erdemi ve siyasete aktif […]

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin