Büyükşehir ve Küresel Kent Nedir?

Nüfusu belirli bir büyüklüğe  ulaşmış, ekonomik, siyasi, ticari, kültürel açılardan geniş hinterlanda sahip bir merkez olmuş, eski kent merkezi yanında bu merkeze bağlı yöre-kentleri (banliyöleri) bulunan  kentsel alana büyükşehir (anakent) denilmektedir. 2004 tarihli ve 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye Yasası büyükşehirleri, en az üç ilçe ya da belde belediyesini kapsayan, belediye sınırlan içinde ve bu sınırlara en fazla 10 km. uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri olarak tanımlanmaktadır.

Demografik, ekonomik ve mekansal açıdan büyüyen kentler, sadece kent mekanı üzerinde değil bölgesel, ulusal ve küresel boyutlarda ilişkileri organize eden bir etkiye sahip olmaktadır. Özellikle iletişim ve ulaşım olanaklanndaki ilerlemeler, yeni liberal ideolojinin ve kapitalizm egemenliğini tüm dünyada kabul ettirmesi ve küreselleşmesi, çok uluslu şirketlerin artan egemenlikleri, yeni pazar ve doğal kaynak havzası arayıştan, ulus üstü (supra-nasyonel) ve ulus altı (bölgesel ve yerel) birimlerin ya da unsurların öne çıkması, kentlerin küresel kapitalizmde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamıştır. Ulus devletler çok uluslu şirketler için pazar oluşturma açısından çok güçlü olduğundan, daha alt birimler olan kentler, özellikle uluslararası ticaret ve finans açısından stratejik konumu olan kentler, iş ilişkileri açısından küresel sermaye için daha çekici gelmiştir. Ayrıca, kalkınma için yabancı yatırıma verilen önem nedeniyle, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kentler küresel sermayeyi çekebilmek için yarışır hale gelmiştir. Ancak bu yarışta, gelişmekte ya da az gelişmiş ülke kentleri aldıkları kadar ya da daha fazlasını vermek zorunda kalmaktadır.

Günümüzde küresel kentler, kapitalizmin dinamosu ya da lokomotifi işlevi görür konumdadırlar. Bu kentler, küresel kapitalizmin komuta, ticaret ve finans merkezleri rolünü üstlenmiş, bilgi ve gelişmiş bilgi teknolojilerinin üretildiği, etkin olarak kullanıldığı ve kontrol edildiği, uzmanlaşmış hizmetlerin yoğunlaştığı (hukuk, muhasebe, mali danışmanlık, reklam, araştırma ve geliştirme gibi) stratejik mekanlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Abu Dhabi Fonu

Cum Eki 26 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramAbu Dhabi Fonu, Abu Dhabi Hükümetince 1971’de kredi açma, garanti sağlama veya önemli projelere katılma biçiminde Arap ülkelerine ekonomik yardımda bulunmak üzere kurulan bir kuruluş. Fonun ilk kuruluşundaki sermayesinin tamamı Abu Dhabi Hükümeti’nce […]

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin