1. Şinasi’nin Hayatı Yaşamı hakkında çok bilgi sahibi olamadığımız İbrahim Şinasi, genel kanıya göre 1826 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası topçubaşıdır ve 1829 yılında gerçekleşen Şumnu kuşatmasında şehit olmuştur. Annesi ise Esma Hanım’dır. Mahalle Mektebi çıkışlı olan Şinasi Tophane Kalemi’ne devam ederek okul hayatını sürdürmüştür. Bu Kalem’de bir yandan yazım […]

Aile ile ilgili mesaj barındıran çokça ninni bulunmaktadır. Anne, baba, abla, abi, kardeş gibi birinci dereceden akrabalar kadar anneanne, babaanne, dede, hala, teyze gibi ikinci dereceden akrabalar da ninnilerde yer almaktadır. Aile Ninnileri “Yeri yeri yeriden oğul, Yeri dağlar eriden oğul, Ayak nere yürürsen, Yavruların geride.” “Dandini dandini danadan, Vaz […]

Ninniler, annelerin bebeklerini uyutmak için mırıldandıkları türküler olarak sahip oldukları evrensel, dini, millî duygu ve düşünce değerleriyle geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyan ürünlerdir. Din ile ilgili ninni örneklerini paylaşalım… Din ile İlgili Ninni Örnekleri “Adalarda biter kamış, Uzamış da vermez yemiş, Bana kuzumu Allah hediye vermiş. Ninni yavrum, ninni ninni!” […]

Metonimi, bir kelimenin gerçek manasının haricinde benzetme gayesi taşımadan kullanımıdır. Türkçede bazen edebiyatla ilgili olan mecazımürsel/düz değişmece kelimeleri metonime karşılık gelmektedir. Metonimi Eski Yunan dilinde meta (değiştirme) ve onoma (isim) kelimelerinden türetilmiştir. Herhangi bir şeyin isminin, o şeyle alakalı bir başka şeyin yerini almak adına aktarılması durumunu gösterir. Metonimide bitişkenlik […]

1

Eğretileme, anlatımı kuvvetli hale getirmek amacıyla benzeşimle bir başka bir şeyden ödünç alınan addır. Türkçe dilinde istiare şeklinde kullanılan yani eğretileme, metafor ve ödünç alma olarak da karşılık bulmaktadır. Bir düşüncenin veya kavramın anlatılmasında onunla anlamdaş başka bir kavram ya da nesnenin kullanımı söz konusudur. Örneğin “Sevdiğim bir gül gibidir” […]