İşletmenin gelecekte yüksek kazanç elde edeceği yönündeki beklentiler, olumlu itibar, geniş müşteri kitlesi ve kurdukları iyi ilişkiler şerefiye olarak ifade edilmektedir. Finansal Muhaebe Standartları (SFAS 141) esas şerefiye‘nin iki bileşenini şöyle tanımlamıştır. Birinci bileşen “satın alınan işletmenin süreklilik unsurunun gerçeğe uygun değeri” dir. Süreklilik şerefiyesi olarak ifade edilir. Şerefiyenin ikinci […]

1

David Ricardo 1817 yılında yayımladığı Politik İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (On the Principles of Political Economy and Taxation) adlı kitabında Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ortaya atmıştır. David Ricardo da Adam Smith gibi uluslararası ticarete katılan tüm ülkelerin uluslararası ticaretten kazanç elde edebileceğini düşünmektedir. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre, iki ülke arasındaki ticaret, […]

1

Adam Smith 1776 yayımladığı Ulusların Zenginliği kitabında Mutlak Üstünlükler Teorisini ortaya atmıştır. Mutlak Üstünlükler Teorisinde; maliyet kavramının yalnızca homojen bir faktör olan emek faktörünü içerdiği, devlet müdahaleciliğinin bulunmadığı, malların homojen, tam rekabet koşullarının geçerli, her işçinin üretim gücünün aynı verimlilikte, iki ülke, iki ürün ve tek üretim faktörünün (emek) olduğu […]

Döviz kuru; yabancı paranın fiyatı olarak tanımlanmaktadır ve bir ülkenin ulusal parasının yabancı para cinsinden değişim oranı anlamına gelir. Döviz kuru çeşitleri; Döviz alış kuru, Döviz satış kuru, Nominal döviz kuru, Reel döviz kuru, Efektif Döviz Kuru, Çapraz döviz kuru şeklindir. Döviz alış kuru (bid rate) ve döviz satış kuru […]

Ekoturizm, doğal alanlar ve farklı kültürler hakkında deneyim ve bilgi edinmek isteyen turistlerin yollarını ortaklaşa yönlendirmek ve ortaklıklar kurmak için bir platform olarak ortaya çıkmış, alternatif turizm türünün gelişmekte olan bir alt türüdür. Ekoturizm, doğa temelli turizm çeşidinin bir alt başlığı olarak hem yerel halka hem de söz konusu korunan […]

Vergi kamusal giderlerin karşılanması başta olmak üzere, devletin işlevlerini yerine getirebilmesi için tek taraflı, zora dayalı ve karşılıksız olarak aldığı ekonomik değerlerdir. İnsanların topluluk halinde yaşamaları kadar eski bir geçmişe sahip olan vergi ile ilgili bir Sümer tabletinde “…bir beyiniz, bir kralınız olabilir, ancak asıl korkulacak olan bir vergi memurudur…” […]

1

1. Kayıt Dışı Ekonomi Nedir? Kayıt Dışı Ekonomi; mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemediğinden milli muhasebe kayıtlarında yer almayan ve Gayri Safi Millî Hasıla büyüklüklerine yansımayan faaliyetlerin tümüdür. Literatürde kayıt dışı ekonominin tanımlanması için genellikle iki farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan birincisi […]

1

1. Kara Para Nedir? Sözlük anlamı ‘yasal olmayan yollardan elde edilen değer’ olarak tanımlanan kara para, kamuoyunda yaygın biçimde kullanılan anlamıyla suç faaliyetlerinden elde edilmiş, kaynağı illegal olan paradır. Kara para kavramı değişik ülkelerde değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Kimi ülkelerde her türlü suç sonucu edinilen kazanç olarak tanımlanırken kimlerinde ise belirli […]

1. Kooperatifler Kooperatifler ortak ekonomik menfaatleri olan kişilerin karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bir araya gelerek ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturdukları ekonomik işletmelerdir. Bu işletmeler serbest piyasa ekonomisinin bir parçası olmakla beraber diğer serbest piyasa aktörlerinden farklı olarak doğrudan kâr amacı gütmeyen özelliktedirler. Kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre, “Tüzel menfaatlerini […]

1

“Menkul” kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde bir yerden bir yere taşınabilen mal olarak tanımlanmaktadır. Menkul; yani taşınabilir inşaatlar, üzerinde bulunduğu araziye geçici olarak inşa edilen ve kulanım süresi sona erdiğinde arazi üzerinden kaldırılabilen yapılardır. Tapu işlemlerine ihtiyaç göstermeyen menkul yapılara örnek olarak kulübeler, barakalar, geçici […]