Ejektör; yüksek basınç değerine sahip akışkan ile düşük basınç değerine sahip akışkan arasında enerji aktarımına olanak sağlayıp bu sayede düşük basınçtaki akışkanı basınçlandıran bir ekipmandır. Yüksek basınçtaki akışkan birincil akışkan, düşük basınçtaki akışkan ise ikincil akışkan olarak adlandırılır. Hiçbir mekanik parça içermeyen ejektör dört adet esas bölümden oluşur. Bu bölümler; […]

Biyokütle kaynakları biyokütle çevrim teknikleri ile biyokimyasal ve termokimyasal yöntemlerle işlenerek katı, sıvı ve gaz ürünlere ve yakıtlara çevrilmektedir. Çevrim işlemleri sonunda biyoetanol, biyodizel, biyogaz ve pirolitik gaz gibi ana ürün olan yakıtların yanısıra gübre ve hidrojen gibi yan ürünler de elde edilmektedir. Aşağıda çeşitli dönüşüm yöntemleri görülmektedir. Biyokütleden enerjinin […]

Jiroskop, kütle merkezi sabit olan mafsallı yatak içerisinde dönen rotordan oluşan, hareketinin temeli, fizik kurallarına ve açısal momentumun korunumu ilkesine dayanan bir çeşit aygıttır. 1909′da Sperry, jiroskopun doğrultu koruma özelliğinden faydalanarak uçak rotalarını sabit tutma amacıyla ilk defa devrim sayılabilecek bir oto pilot düzeneğini geliştirmiştir. Bu sayede, roket, füze ve […]

İvmeölçer Nedir? İvme, hızın zamanla değişimi ya da hızın türevi olarak tanımlanmaktadır. İvme, vektörel bir büyüklüktür. Bir şeklin veya cismin, hızının ya da yönünün zamana göre değişmesiyle de elde edilebilmektedir. F=m.a (F: Uygulanan Kuvvet, m: Cismin Sahip Olduğu Kütle ve a: Cismin İvmesi) formülü kullanılarak, cismin ivme değer büyüklüğüne ulaşılabilmektedir. […]

1. Termoregülasyon Nedir? Termoregülasyon, canlı bir organizmanın ya da yapılı bir çevrenin iç sıcaklığının, dış ortam sıcaklığından etkilenmeksizin belirli bir aralıkta tutulması olarak tanımlanır. Çevre koşullarının değişmesi halinde canlıda ısı kaybı ya da aşırı ısınma görülebilmekte bu nedenle de canlılar hayatta kalmak için ısı kazanımını ya da kaybını sağlamaya yönelik […]