Demateryalizasyon en genel kapsamda maddi özelliklerden uzaklaşma anlamına gelmektedir. Bu terim, 1970’li yıllardaki kavramsal sanat anlayışını anlatmak için kullanılmıştır. O yıllarda sanatçılar sanat nesnesine değil de sanatın düşüncesine ağırlık vermişlerdir. Demateryalizasyon terimi ilk olarak Lucy Lippard ve John Chandler tarafından ele alınan makalede kullanılmıştır (Lippard L., Chandler J., (1968),”The dematerialization […]

Müze Nedir? ICOM olarak adlandırılan Uluslararası Müze Konseyi’nin 2007 yılında Viyana’da yapılan 22.Genel Kurulu’nda son güncellenen tanımına göre: “Müze, insanlığın ve çevresinin sahip olduğu soyut ve somut değerlerden oluşan mirası; eğitim, araştırma ve beğeni amacıyla toplum ve gelişimi yararına kâr amacı gütmeden, halka açık bir biçimde elinde tutan, koruyan, araştıran, […]

Minimalizm, Fransızcadan gelmiş olan minimum kelimesinden türemiştir. Minimumun kelime anlamı ise, “bir şey için gerekli en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak belirtilmiştir. Minimalizmin net olarak kabul görmüş bir tanımı olmadığından bu kelimeyi tanımlayan ünlü düşünürlerin görüşlerine başvurulabilir; Hegel’e göre minimalizm “Sade ama basit olmayan, yalın ama yayvan […]

14. yüzyılda ilk örneklerini veren madrigal, İtalya’da ortaya çıkmış çok sesli yapıda ve geleneksel olarak enstrüman eşliği olmadan seslendirilen bir müzik türüdür. İngiltere ve Almanya’da 16. Yy. sonu ve 17. Yy. başlarında örnekleri görülmeye başlanan madrigal, her dize için farklı bir müzikal düzenleme yapılmasıyla bilinir. Orta Çağ’da Avrupa’da önemli bir […]

Camın, hammadde olarak üretimi ve üretilen bu hammaddenin biçimlendirilmesi, birbiriyle karıştırılmaması gereken iki ayrı işlemdir. Farklı teknolojiler ve uzmanlık alanları gerektiren bu aşamalar, aynı fabrika – atölyelerde yapılabildiği gibi, birbirlerinden bağımsız, farklı alanlarda da yapılabilmektedir. Bir anlamda, camın hammaddesini üreten bir fabrika, biçimlendirme işlemini de kendi bünyesinde yapabileceği gibi; sadece […]

1. İllüstrasyon Nedir? İllüstrasyon; düşünce veya olayların bazen olduğu gibi bazen de yorum katılarak uygulandığı açıklayıcı resimlerdir. İllüstrasyon anlamı aydınlatmak ve anlaşılır hâle getirmek olan Latince “lustrare” sözcüğünden türemiştir. Türk Dil Kurumu illüstrasyon kelimesini resimleme olarak tanımlamıştır. Çeşitli sanatçılar illüstrasyonu; Bir metni açıklayan, öğreten ve metnin anlamını genişletmek için yapılan […]