Güneş, dünyamıza ve sisteminde bulunan diğer gezegenlere enerji veren sonsuz enerji kaynağıdır. Yaşam kaynağı olarak güneş, dünyamızda oluşan diğer enerji kaynaklarının da oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Güneş, bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Doğada görülen bazı enerji çeşitlerinin de temelini güneş oluşturmaktadır. Rüzgâr, güneş ışınlarının sıcaklık farkından dolayı oluşmaktadır. […]

Biyokütle kaynakları biyokütle çevrim teknikleri ile biyokimyasal ve termokimyasal yöntemlerle işlenerek katı, sıvı ve gaz ürünlere ve yakıtlara çevrilmektedir. Çevrim işlemleri sonunda biyoetanol, biyodizel, biyogaz ve pirolitik gaz gibi ana ürün olan yakıtların yanısıra gübre ve hidrojen gibi yan ürünler de elde edilmektedir. Aşağıda çeşitli dönüşüm yöntemleri görülmektedir. Biyokütleden enerjinin […]

Kullanıcılar, Instagram’da kolayca profil oluşturabilmekte ve burada fotoğraf, video ve 24 saat içerisinde kaybolan görüntüler paylaşabilmektedir. Kullanıcıların platformda diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilmesi, keyifli vakit geçirebilmesi ve online alışveriş yapabilmesi için, uygulamada çeşitli özellikler/terimler bulunmaktadır. Bu özellik ve terimler aşağıda sıralanmıştır. En havalı ve en komik instagram biyografi sözleri için; Instagram […]

İvmeölçer Nedir? İvme, hızın zamanla değişimi ya da hızın türevi olarak tanımlanmaktadır. İvme, vektörel bir büyüklüktür. Bir şeklin veya cismin, hızının ya da yönünün zamana göre değişmesiyle de elde edilebilmektedir. F=m.a (F: Uygulanan Kuvvet, m: Cismin Sahip Olduğu Kütle ve a: Cismin İvmesi) formülü kullanılarak, cismin ivme değer büyüklüğüne ulaşılabilmektedir. […]

1

1. Yapay Zeka Kısaca Nedir? Yapay zekâ, insanlar tarafından zeki davranış olarak nitelendirilen bir takım faaliyetlerin makineler tarafından yapılmasını inceleyen bir bilgisayar bilimleri dalıdır. Yapay zeka, “bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin, genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi […]