Yaş, çap ve boy ile kendi türünün bilinen ölçüleri üzerinde olan; değişik kök, gövde ve dal formunda olup görenlerin hafızasında değişik anlamlar çağrıştıran, geçmiş ile günümüz, günümüz, ile gelecek arasında bağ kuran; yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan ve uzun ömüre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır. Türk Standartları […]

Jeoturizm Nedir? Jeoturizm yeryüzündeki kaya, mineral, fosil gibi jeolojik bileşenler ve jeomorfolojik süreçlere odaklanan doğa temelli turizm türüdür. Jeoturizm, bilişsel ve profesyonel turizmde yeni bir alan olarak nitelendirilmektedir. Bir diğer görüşe göre jeoturizm, genel olarak ekoturizme bir alternatif olarak tanımlanan nispeten yeni bir gezi turizmi alanıdır. Jeoturizm çevreye, kültüre, estetiğe […]

Müze Nedir? ICOM olarak adlandırılan Uluslararası Müze Konseyi’nin 2007 yılında Viyana’da yapılan 22.Genel Kurulu’nda son güncellenen tanımına göre: “Müze, insanlığın ve çevresinin sahip olduğu soyut ve somut değerlerden oluşan mirası; eğitim, araştırma ve beğeni amacıyla toplum ve gelişimi yararına kâr amacı gütmeden, halka açık bir biçimde elinde tutan, koruyan, araştıran, […]

Yağmur sularının herhangi bir işlem yapılmadan, direkt olarak yönlendirildiği ve üzerinde doğal ve egzotik bitkilerin yetiştirilebildiği sığ çukur alanlara Yağmur bahçesi veya diğer bir deyişle ″biyolojik tutma alanları (bioretention)″ adı verilmektedir. Yağmur bahçesinin temel amacı; toplanan yüzey akışın iyileştirilmesini sağlayarak su kalitesini artırmaktır. Yağmur bahçelerinin, kentler için sürdürülebilir yağmur suyu […]

Ekoturizm, doğal alanlar ve farklı kültürler hakkında deneyim ve bilgi edinmek isteyen turistlerin yollarını ortaklaşa yönlendirmek ve ortaklıklar kurmak için bir platform olarak ortaya çıkmış, alternatif turizm türünün gelişmekte olan bir alt türüdür. Ekoturizm, doğa temelli turizm çeşidinin bir alt başlığı olarak hem yerel halka hem de söz konusu korunan […]