Çoğulculuk ve Çoğunlukçuluk Nedir?

Çoğulculuk (Pluralism) birden çok farklı alt başlıkta incelenmelidir. Toplumsal çeşitliliğin doğal ve olağan bir vakıa olduğuna inanmak; sosyolojik çoğulculuktur. Modern (açık) toplumlarda iktidarın yaygın ve parçalı bir dağılım göstermesi; siyasî çoğulculuk, farklı değer sistemlerinin karşılaştırılabilir olmadığını ve hiyerarşik bir sıraya sokulamayacağını kabul etmek ise Ahlaki felsefi çoğulculuk anlamına gelmektedir.

Bu çoğulculuk anlayışlarının hepsinin siyasî sonucu, devletin belli bir ideolojiyi veya felsefeyi (bir “iyi” anlayışını) benimsememesi, topluma dayatmaya kalkmaması; yâni, ideolojik bakımdan tarafsız olması gereğidir.

Çoğunlukçuluk (Majoritarianism) önceliğin çoğunluğun iradesinde olduğunu, bireylerin ve azınlık gruplarının çoğunluğun iradesinin ürünü olan yasalara itaatle yükümlü olduğunu kabul eden siyasî doktrindir. Çoğunlukçu demokrasi çoğunluğun iradesinin sınırsız olduğunu kabul ettiği için sivil özgürlükleri budama ve azınlıkların haklarını ihmâl etme veya çiğneme eğilimindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Davranışçılık ve Davranışsalcılık Nedir? Farkı Nedir?

Per Kas 1 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDavranışçılık (Behaviourism) bir psikoloji okuludur. Bu yaklaşıma göre, insan aklının/zihninin bilimsel olarak incelenmesi (dil dâhil) davranışların incelenmesiyle sınırlanmalıdır. Bu yüzden, zihnî fenomenlerle, meselâ motivasyonlar ve niyetlerle ilgili hiçbir ifade insan davranışının incelenmesi açısından […]