Davranışçılık ve Davranışsalcılık Nedir? Farkı Nedir?

Davranışçılık (Behaviourism) bir psikoloji okuludur. Bu yaklaşıma göre, insan aklının/zihninin bilimsel olarak incelenmesi (dil dâhil) davranışların incelenmesiyle sınırlanmalıdır. Bu yüzden, zihnî fenomenlerle, meselâ motivasyonlar ve niyetlerle ilgili hiçbir ifade insan davranışının incelenmesi açısından bir anlam ifade etmez, bir kıymet taşımaz; çünkü, tecrübî metodlarla doğrulanamayacak olan ve içe bakış yoluyla elde edilen (introspective) bilgiye dayanır.

Davranışsalcılık (Behaviouralism) ise sosyal fenomenleri bir açıklama biçimidir. Davranışsalcılığın ortaya çıkmasında pozitivizmin büyük rolü olmuştur. Buna göre, bilimsel açıklamada müesseselerin tasvir edilmesindense, gözlenmeye müsait, gözlenebilir ve gözlenmiş insan davranışları üzerinde durulmalıdır. Davranışsalcılık İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyaset bilimi çevrelerinde çok etkili olmuştur. Bu akım, siyasal çalışmaların vurgulamalarını bu çalışmaların geleneksel ilgi alanı olan hukukî-kurumsal izahlardan ve normatif teorilerden uzaklaştırmaya ve siyasal dünya hakkında fen bilimlerindeki kanuniyetlere benzer genellemelere ulaşmaya çabalamıştır. Davranışçı yaklaşım, ölçülebilir tavırlar ve gözlenebilir davranışlar hakkında test edilebilir/sınanabilir (doğrulababilir/yanlışlanabilir) hipotezler (önermeler) geliştirmek amacıyla istatistiki tekniklere başvurmuş ve bu sürede siyaset incelemelerinin daha bilimsel hâle getirildiğine inanmıştır. Davranışsal siyaset biliminde formel siyasî kurumlar “sistemlere” ve “süreçlere” parçalanır. Bu terim, davranışçılıkla karıştırılmamalıdır. Davranışsalcılık sosyolojik izah tarzlarına yönelirken, davranışçılık daha ziyade psikolojiyle bağlantılıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Demagog Nedir?

Per Kas 1 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDemagog (Demagogue); kelime anlamı olarak Yunanca asıllı, bir halkın lideri anlamına gelmektedir. Bugünkü kullanımında demagog, siyasal iktidarı, taraftarlarının hislerini okşayarak ve onları olmaması gerektiği hâlde eyleme iterek, retorik yoluyla ele geçirmeye muktedir olan […]
demagog-nedir

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin