Demagog Nedir?

demagog-nedir

Demagog (Demagogue); kelime anlamı olarak Yunanca asıllı, bir halkın lideri anlamına gelmektedir. Bugünkü kullanımında demagog, siyasal iktidarı, taraftarlarının hislerini okşayarak ve onları olmaması gerektiği hâlde eyleme iterek, retorik yoluyla ele geçirmeye muktedir olan kişiyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Demagogun çoğu zaman bir karizmaya ve liderlik vasıflarına sahip olduğu düşünülür. Demagog, en azından, her soruya cevap vermede inandırıcı görünmeli ve seslendirdiği “gerçeğe” ve “misyona” tam olarak inandığını takipçilerine hissettirmelidir. Buna ek olarak, demagogun ortak iyi arayışından ziyade iktidar arzusu tarafından motive edilmesi, irrasyonel motiflere başvurmaya hazır bulunması, bir bütün olarak halk için felaket yaratacak politikalara meyilli olması gerektiği düşünülür. O, kendisini istikbalin bilgisine sahip bir figür olarak takdim eder, bu bilgiyi ispatlayan bir teorisi olduğunu iddia eder ve halkı onu yanıltan ve bastıran güçlere karşı harekete geçmeye teşvik eder.

Demagoji ya da eski tabirle mugalata farklı kimliklerin inşa edildiği ya da konumlandırıldığı tartışmalarda sık kullanılan bir yöntemidir. Demagojinin temel özelliği tartışılan konunun bağlamıyla ilgili veya ilgisiz tarihsel referanslar vererek konu bağlamının dışına çıkarak ya da konu içinde konunun farklı bağlamlarını tartışmanın
parçası yaparak konunun ve/veya tartışmanın temel noktasını muğlaklastırmaktır.

Demagog, halka önderlik eden ve agorada konuşarak, halkı sözleriyle etkileyerek önderlik eden siyasal liderdir. Bu açıdan bakılırsa, demagog, demokrasinin doğrudan bir ürünüdür. Nitekim imparatorluklar ve tek-parti yönetimleri gibi seçkinci niteliği ön planda olan rejimlerde demagoglar görülmemiştir. Zira demagogun sahip olduğu iktidar, her zaman aktarılmış bir iktidardır; halkın (iyi veya kötü) yönlendirilmesine dayanır. Demagogun halktan devraldığı iktidarın dışında, tümüyle ona ait bir makamı, konumu vb. yoktur. Bu yüzden de halkın etkin bir güç olmadığı rejimler, demagogların filizlenmesine imkan vermeyen bir iklime sahiptir.

Demagogları popüler liderlerden ayıran ortak özellikler şu şekildedir;

  1. Kendilerini seçkinlerin karşısında, sıradan halktan bir adam veya kadın olarak biçimlendirirler.
  2. Onların siyasetleri, olağan popülerliği dramatik biçimde aşan, halkla güçlü, içsel (visceral) bir bağlantıya bağlıdır.
  3. Kendi kişisel çıkar ve tutkuları için bu bağlantıyı ve onun sağladığı öfkeli popülariteyi manipüle ederler.
  4. Yerleşik işleyiş kurallarını, kurumları ve hatta hukuku tehdit ederler veya ihlal ederler.

Bu koşullar bağlamında değerlendirmek gerekirse, pek çok popüler lider, sıradan insanların temsilcisi rolüne soyunur, halk çıkarı adına siyaseti hararetlendirir ve kendi çıkarlarına paravan olarak halkın öfkesini manipüle eder. Demagogun esas ayırıcı yönü, dördüncü maddenin gerçekleşmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Demokrasinin Paradoksu (Paradox of Democracy)

Per Kas 1 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDemokrasinin Paradoksu (Paradox of Democracy); siyaset teorisinde neredeyse Antik Yunan’dan beri yer almakla beraber özellikle Rousseau tarafından vurgulanan ve daha sonra başka yazarlarca da işlenerek geliştirilen ve çeşitli şekillerde ifade edilen bir paradokstur. […]