Despotizm (Despotism) Nedir?

Despotizm (Despotism); Keyfi, tiranik yönetim/devlet sistemidir. Hukuk, teamül, âdet veya etkili muhalefet tarafından sınırlanmayan, bu yüzden de devlet kudretinin/kuvvetinin ona sâhip olanlarca istedikleri zaman diledikleri gibi kullanılabileceği yönetim tarzıdır.

Despotizm, mutlakiyetle karıştırılmamalıdır. Mutlakiyette devlet kudreti üzerinde ciddî sınırlamalar olabilir, fakat bu sınırlamalar bilhassa hukukta muhafaza edilmekte değildir. Despotizmde iktidarın sınırsız şekilde yoğunlaşması söz konusudur, mühim olan budur, yoğunlaşmanın bir bireyin mi, bir grubun mu, bir partinin mi elinde/etrafında olduğu ikinci derecede önemlidir.

Despotizm yalnızca iktidarın bir elde yoğunlaşmasını değil, aynı zamanda siyasî sistem içinde etkili bir muhalefetin olmamasını da gerektirir. Despotizm, iktidar sahibinin, en azından bir dereceye kadar, hukukun üstünde olması anlamında keyfîdir. Ancak, tam bir keyfîliği çok güçlü bir muhalefet yaramadan sürdürmek imkânsızdır ve bu yüzden despot yönetimler fiilen, dâima, ne kadar ilkel olursa olsun bir hukuk sistemiyle birlikte var olurlar. Bu hukuk sistemi iktidarı meşrulaştırır ve despot, hukuk sistemini, ancak üstünlüğünü muhafaza etmesi için gerekli olduğunda çiğner/aşar. Dolayısıyla, bir meşruluk dâima muhafaza edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Devlet Kapitalizmi Nedir?

Per Kas 1 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDevlet kapitalizmi; üretim araçlarında özel mülkiyetin değil devlet sahipliğinin esas olduğu ekonomik düzenlemedir. Kontrol bir yönetici sınıfta veya bir yönetici partide olabilir ve kapitalist üretim ilişkilerinin diğer özellikleri -meselâ, kontrol gücüne sâhip olanlar […]

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin