Devlet Kapitalizmi Nedir?

Devlet kapitalizmi; üretim araçlarında özel mülkiyetin değil devlet sahipliğinin esas olduğu ekonomik düzenlemedir. Kontrol bir yönetici sınıfta veya bir yönetici partide olabilir ve kapitalist üretim ilişkilerinin diğer özellikleri -meselâ, kontrol gücüne sâhip olanlar ve proleterler arasındaki ücret sözleşmesini ve “sömürüyü” de kapsayan ilişki ve kapitalizme atfedilen diğer özellikler- olduğu gibi kalır. Bâzen reel sosyalizmin devlet kapitalizminin bir türü olduğu söylenir. Ve bununla, komünizmde devlet de mülkiyet de olmayacağı, sâdece kollektif kontrol bulunacağı için, devlet kapitalizminde doğru (hakikî-gerçek) sosyal mülkiyetin ve gerçek komünizmin olmadığı kastedilir. Bununla beraber, devlet kapitalizmi terimi komünistler tarafından da kullanılır ve devlet sosyalizmi ile birlikte Marksist gelişme kanunları dışına düşen bir iktisat tarihi dönemini ifade etmek üzere kullanılan bir deyimler ailesine ait bir terim olarak yerini alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Devlet Sosyalizmi Nedir?

Per Kas 1 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDevlet sosyalizmi (State socialism); bazen, ekonomide devlet kapitalizmi çizgisinde geniş ölçekli devlet müdahalesini ifade etmek için kullanılan, fakat sosyal sahiplik kavramıyla negatif çağrışımları yumuşatılan bir kavram. Devlet sosyalizminin Fabiancıların yazılarında ve aynı zamanda […]