Din ile İlgili Ninniler – Dini Ninni Örnekleri

dini-ninniler

Ninniler, annelerin bebeklerini uyutmak için mırıldandıkları türküler olarak sahip oldukları evrensel, dini, millî duygu ve düşünce değerleriyle geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyan ürünlerdir. Din ile ilgili ninni örneklerini paylaşalım…

Din ile İlgili Ninni Örnekleri

“Adalarda biter kamış,
Uzamış da vermez yemiş,
Bana kuzumu Allah hediye vermiş.
Ninni yavrum, ninni ninni!”

“Ak kundağa doladım,
Allâh‟ıma adadım,
Bir mevlâdan diledim.
Ninni yavrum, ninni!”

“Bahçelerde biter kamış, ninni,
Uzar gider vermez yemiş, ninni,
Allah seni bana vermiş, ninni,
Eğlensin de gezsin demiş, ninni!”

“Bahçeye perde gerdim,
Altına yatak serdim,
Tanrı yavrumu verdi,
Ben muradıma erdim.”

“Dandini dandini danası,
Bir oğlan doğurmuş anası,
O da Hudâ‟nın vergisi.
Hû, hû, hû!…”

“İnce eleğin unu aktır,
Seni bize veren Hak‟tır,
Seni arayanlar çoktur.
Ninni yavruma, ninni!”

“Gül ağacı budam budam,
Gülü bitmez aslı nidem?
Seni bana veren Huda‟m.
Ninni yavrum, sana ninni!”

“Gül ağacın budamışlar,
Gülü gonca bitsin diye
Allah seni bana vermiş,
Her derdin unutsun diye!”

“İnce elekten eledim, ninni,
Ak tülbendi beledim, ninni,
Ben Mevlâ‟mdan diledim, ninni,
Ninni bebek, ninni e, e, e!..”

“Karga karga gak dedi,
Çık tepeye bak dedi,
Seni bana Hak verdi.
Uyusun yavrum, ninni!”

“Nenler dedim beledim,
Al bağırdak doladım,
Seni Bir Allah’tan diledim.
Nenni yavrum, nenni!”

“Nennisine nelediğim,
Ak bohçama belediğim,
Bir Mevlâ’dan dilediğim,
Nenni yavrum, nenni!”

 “Nennisine nennisine,
Selâm söylen emmisine,
Bir Mevlâ‟nın vergisine,
Nenni yavrum, sana nenni!”

“Nerden gelin? Oynamadan!
Sokakları boylamadan,
Seni Allah bize vermiş,
Aramadan soylamadan,
Ninni kuzum, sana ninni!”

“Ninni dedim meledim,
Seni Hak’tan diledim,
Al bağırtlak ile,
Vücûdunu doladım, ninni!”

“Ninni diye belediğim,
Al bağırtlak doladığım,
Benim güzel Allah’ımdan,
Sen idin dilediğim.
Mini mini yavrum ninni!”

“Ninnilerin yaktı beni,
Güzel Huda’m verdi seni,
Huda’m seni vermeseydi,
Kimler eğlerdi beni?
E, e, e yavruma ninni!”

“Yağmur bulutsuz gelir,
Ilım ılım sütüm gelir,
Evlât Allah’dan olur
Uyusun da büyüsün ninni!”

“Alanyazı‟da bir kuyu var,
İçinde acı suyu var.
Azrâilin bir huyu var,
Ne genç der, ne koca der.
Ninni yavrum, ninni!”

 “Besmele’yle uyanır,
O nurlara boyanır
Buna can mı dayanır?!
Ninni yavrum, ninni!”

“Beşiğinin dibi çukur,
Libasına kaytan dokur,
Yavrumun dedesi Kur’an okur,
Ninni yavrum, ninni!”

 “Çaldım çaldım, çifte tabancam yanmadı,
Dört yanıma baktım, kimim kimsem kalmadı
Anadan, babadan imdat kalmadı,
Bir Mevlâ’mdan umarım imdatlar, ninni!”

 “Erenlerin kılıcı,
Arşa çıkar bir ucu,
Her dertlerin ilâcı,
Lâ ilâhe illallah, ninni!”

 “Evleri var ekten saktan,
Tavanları gümüş oktan,
Oğlumun güzelliği Hak‟tan.
Ninni yavrum, ninni!”

 “Karşı karşı ayvalıklar,
Suda oynar balıklar,
Oğlum abdest alacak,
Havlu tutun halayıklar!”

“Hû, hû, hû Allah,
Lâ ilâhe illallah.
Uyusun da büyüsün,
Tıpış tıpış yürüsün,
Hû, hû, hû yavruma,
Ninni diyem büyüsün.”

“Hû der de gider idim, ninni,
Zikrullâh eder idim, ninni,
İsmâil Peygamberin, ninni,
Devesin güder idim, ninni!”

 “Hû, hû, hû dede,
Yoruldum gide gide,
İsmâil peygamberin,
Devesini güde güde!”

 “Ninni diyecek yüreğim yok,
Sallayacak bileğim yok,
Sana Hak’dan dileğim çok.
Ninni benim çocuğuma ninni!”

 “Bahçelerde olur bakla,
Güvercinler atar takla
Mevlâ‟m yavrumu bağışla.
Ninni yavrum ninni!”

“Bahçede kara kuzu
Yavrumun şirin sözü
Ayırmasın Mevlâ bizi.
Ninni yavrum ninni!”

“Balan gelir ellerden,
Başına sançıp güllerden,
Allah sen balamı sakla.
Yahşi yaman dillerden!

 “Bebeğin beşiği demir,
İçindeki yatan emir,
Allah versin uzun ömür.
Ninni yavrum ninni, ninni!”

 “Tanrı Tanrı uludur,
Sepet fındık doludur,
Bu Gedikkaya yoludur.
Uyusun da büyüsün ninni!”

“Beşiğimin ağacı çerden çöpten,
İçindeki altın toptan;
Ömür diledim yüce Hak’tan.
Ninni yavrum ninni!”

 “Tarlalarda olur ahlat,
Analar çekiyor zahmet,
Medîne’de ol Muhammed,
Söyle sana uyku versin,
Ninni yavruma ninni!”

 “Ayağ ucum ayva dalı,
Başucum sırma dalı,
Yardımcım olsun Hazret-i Ali.
Oğlum neni nenni,
Eşref‟im nenni!”

“Beşiği var hurma dalı,
Örtüsü var yeşil halı,
Babası var Hazret-i Ali,
Nenni Hasan‟ım nenni,
Nenni Hüseyn‟im nenni!”

 “Beşiği var hurma dalından,
Örtüsü var yeşil halıdan,
Bunların kılıçları,
Kaldı Hazret-i Ali‟den.
Mini mini yavrum ninni!”

“Şeyhler giyer yeĢil aba,
Konya‟daki Hünkâr Baba,
Uykular yollasın sana ninni!”

 “Tarlalarda biter ahlat,
Ana olan çeker zahmet,
Ankara‟da Karaca‟hmet,
Onlar sana himmet etsin,
Allah sana uyku versin.
Ninni yavrum ninni!”

 “Adalarda biter ahlat,
Analar çeker zahmet,
Yardım etsin sana kuzum,
Mısır’daki Sultan Ahmet,
Ninni kuzum ninni ninni!”

“Dandini dandini dasdini,
Minârelerin kandili,
Ayasofya‟nın hatibi,
Bubi (Ebû) Ali‟nin kâtibi”

 “Hacı Bayram bucağında,
Mumlar yanar ocağında,
Hep ellerim kucağımda.
Ninni benim yavrum ninni!”

 “Harmanlarda olur yaba,
Savururlar kaba kaba,
Konya‟da yüce Mevlânâ.
Uyu yavrum ninni ninni!”

“Koca karılar derviş olunca
Tesbih kullanır,
Benim oğlum da büyüyüp
Derviş olunca tesbih kullanır.
Ninni oğlum ninni,
Uyusun da büyüsün ninni!”

 “Ninni der uyuturum,
Besmele‟yle büyütürüm,
Ne yapalım böyle durum.
Ninni yavrum ninni!”

“Ninni desem dağ yol olur,
Dikenler hep gül olur,
Melekler onu korur,
Ninni yavrum ninni!”

 “Ninni demek âr olmaz,
Mü‟min kalbi dar olmaz,
Açılan güller solmaz.
Uyusun yavrum ninni! !”

 “Ninni ile uyuturum,
Allah diye büyütürüm,
Tevhîd ile yürütürüm.
Uyusun da büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni!”

“Salıncakta sallarım,
Hast‟olursa ağlarım,
Rabb‟im sana sığınırım.
Ninni yavrum ninni!”

 “Tanrı Tanrı uludur,
Toprak rızık doludur,
Yaşamanın yoludur.
Uyusun da büyüsün ninni!”

 “Tuna suyu durudur,
Bozca kırlar kurudur,
Oğlum Tanrı kuludur.
Uyusun da büyüsün ninni!”

“Yat dizime, yat dizime,
Bak gözüme, bak gözüme.
Sütüm sana helâl olsun.
Zikreyle, zikreyle,
İnkâr eyleme,
Zikri inkâr eyleme,
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah!”

 “Eşiğinde buğday biter,
Ravzasında bülbül öter,
Bir Muhammed bana yeter.
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Başımdaki hulle tacı,
Muhammed‟im olmuş hacı,
Günâhkârlara yardımcı,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Muhammed‟dir özüm sözüm,
Kan ağlıyor iki gözüm,
Secdeden kalkmıyor yüzüm,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Sünnet etti, ekti tuzu,
Sürmeledi iki gözü,
Sıratta kurtarır bizi
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Âmine Hatun annesi,
Abdülmuttalib dedesi,
Seyyidü‟l Yahyâ dayısı,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Âmine Hatun annesi,
Odur hatunlar iyisi,
Beyaz incidir yapısı
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!”

“Hak Taâlâemr eyledi,
Ak inciden aktır dişi,
Hûriler onun yoldaşı,
Seyyid-i sâdât-ın başı,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Hûri kızları geldiler,
Kundağın bile sardılar,
İsmin Muhammed koydular,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Âmine Hatun annesi,
Hep nebîlerdir dâyesi,
Oldur Şefâat kâyesi,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Doğuran ana öğünsün,
Emziren dâye sevinsin,
Hem balımsın hem yağımsın,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Dostların yüreği yağlı,
İblisin kolları bağlı,
Âmine Hatunun oğlu,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!
Abdülmuttalib dedesi,
Abdullah onun babası,
Cümle peygamberin hası,
Ninni Muhammed‟im ninni,
Ninni can Ahmed‟im ninni!”

 “Hak Taâlânın Habîbi,
Dertlilerin tabibi,
İki cihânın habîbi,
Nenni Muhammed(im) nenni,
Uyu can Ahmed(im) nenni!
Hak seni seviyordu,
Kur‟ân-ı azîmi indirdi,
Kundağ ile göge attı,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟im nenni!”

 “Âmine Hatun annesi,
Hâlime Hatun dâyesi,
Cümle peygamberin canı,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Hâlime Hatun evine aldı,
Evin içi anber doldu,
Hak seni sevdi diledi,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Cebrâil bardağın bağladı,
Yahyâ beşiğin salladı,
Göklere cevlân eyledi,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
(Arş) u kürsîseyr eyledi,
Ümmet içün çok ağladı,
Ümmetini af ettirdi,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Şeytanın elleri bağlı,
Dostların yüzleri yağlı,
Âmine ananın oğlu,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Gördüm göbeği kesilmiş,
Sünnet olmuş, tuz serpilmiş,
Nurdan Kundaklara sarılmış,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Gökten cebrâil indi,
Yeşil donun giydirdi,
Kundak ile göğe attı,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Muhammed dünyaya geldi,
Hep susuzlar suya kandı,
Anasının südün emdi,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!
Altın beşiklere belenir,
Nurdan bardak dolanır,
Senden şifalar dilenir,
Nenni Muhammed‟im nenni,
Uyu can Ahmed‟imnenni!”

“Gökyüzünde balkır kamer,
Nurları yerlere damlar,
Yetiş imdâda Hazret-i Ömer,
O da sana himmet etsın.
Uyu yavrum, büyü ninni!”

“Evlerinin önü duvar,
Duvarın kıyısında su var,
Hazret-i Ali baban duyar.
Ninni kuzum ninni!”

 “Karadeniz yiğitleri,
Belinde divitleri,
Eyüb Sultan Hazretleri,
Himmet et oğlum uyusun,
Himmet et oğlum büyüsün!”

 “Köyümüzün adı Veli,
Kimi uslu, kimi deli,
Yetiş yâ Hazret-i Ali,
Uyusun hem büyüsün ninni!”

“Atlar kopar takır takır,
Beşiğinin altı bakır,
Mustafa büyür Kur‟an okur,
Ninni oğlum ninni!”

 “İstanbul‟un gül bocutu,
Safalı giyer pabucu,
İnşallah yavrum olur hacı!
Ninni yavrum ninni!”

 “Ninni diye ırlayarak,
Saçların çıksın terleyerek,
Oğlum benim hâfız olmuş,
Gelip gelir parlayarak!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Aile ile İlgili Ninni Örnekleri

Çar Kas 25 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramAile ile ilgili mesaj barındıran çokça ninni bulunmaktadır. Anne, baba, abla, abi, kardeş gibi birinci dereceden akrabalar kadar anneanne, babaanne, dede, hala, teyze gibi ikinci dereceden akrabalar da ninnilerde yer almaktadır. Aile Ninnileri […]
Aile ile İlgili Ninni Örnekleri