Ejektör Nedir?

Ejektör modelleri,

Ejektör; yüksek basınç değerine sahip akışkan ile düşük basınç değerine sahip akışkan arasında enerji aktarımına olanak sağlayıp bu sayede düşük basınçtaki akışkanı basınçlandıran bir ekipmandır. Yüksek basınçtaki akışkan birincil akışkan, düşük basınçtaki akışkan ise ikincil akışkan olarak adlandırılır. Hiçbir mekanik parça içermeyen ejektör dört adet esas bölümden oluşur. Bu bölümler;

  1. Yakınsak-ıraksak lüle,
  2. Emme odası,
  3. Karışım odası,
  4. Yayıcıdır(difüsör).

Ejektörler sanayinin bir çok dalında vakum, sirkülasyon, ayırma gibi işlemlerde kullanılmaktadır
Hareketli parçaları bulunmayan, basit bir geometriye sahip, gürültüsüz çalışan ve uzun kullanım ömrüne sahip ejektörler temel olarak, basınçlı birincil akışkanın basınç enerjisini kinetik enerjiye çevirip vakum etkisi oluşturarak ikincil akışkanı emen ve emilen ikincil akışkan ile birincil akışkanı karıştırıp bu karışmış akışkanların kinetik enerjisini tekrar basınç enerjisine dönüştüren cihazlar olarak tanımlanabilir. Temel jektörlerin çalışma prensibi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Ejektör çalışma prensibi
Ejektör çalışma prensibi

Ejektörler genel olarak karışım bölgesinin geometrisine göre;

  1. sabit basınç modeli,
  2. sabit alan modeli
  3. sabit oranda momentum değişim modeli

olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır.

Ejektör modelleri,
Ejektör modelleri, sabit basınç modeli (a) sabit alan modeli (b) sabit oranda momentum değişim modeli (c)

Ejektörlerin verimli bir şekilde çalışabilmelerini sağlayabilmek için uygun koşullarda bir araya getirilmesi gereken çok fazla sayıda etken (akışkanların basınçları, sıcaklıkları, debileri, ejektör geometrik parametreleri vb.) bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen ejektör modellerinden herhangi birinin seçilip en uygun geometrik ölçülerde tasarlanması tek başına ejektörün çalışabilmesi için yeterli değildir. Uygun geometrik ölçülere ilaveten, birincil akışkan basıncı, ikincil akışkan basıncı ve ejektör çıkış basıncının çok iyi bir şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Bu üç basınç değeri ile ilişkili olarak ejektörler çok dar bir basınç aralığında etkin bir şekilde çalışabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

Cts Eyl 12 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramGüneş, dünyamıza ve sisteminde bulunan diğer gezegenlere enerji veren sonsuz enerji kaynağıdır. Yaşam kaynağı olarak güneş, dünyamızda oluşan diğer enerji kaynaklarının da oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Güneş, bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli enerjiyi […]
türkiye ortalama güneşlenme süresi