Empirisizm Nedir?

Empirik; tecrübeye, pratiğe dayanan, pratikte ortaya çıkan, tecrübî, deneysel; empirisizm (Empiricism – Deneycilik) ise; matematiksel ve mantıksal ilişkiler dışında bilginin dayandığı yegâne temelin ve bilginin tek kaynağının tecrübe olduğunu söyleyen epistemoloji öğretisidir. Empirisizm rasyonalizmin, insan beyninin dış dünyayı anlamayı mümkün kılacak kavramsal âletlerle donatıldığını kabul eden bütün türleri ile çelişiktir. Sosyal bilimlerde empirisistler insan ve toplum hakkındaki apriori akıl yürütmeyi olgusal ve istatistik araştırmalar lehine reddeder.

Empirisizm; bütün bilginin tecrübeye dayandığı veya tecrübeden kaynaklandığı, bilgiyle ilgili iddiaların hepsinin tecrübeyle kanıtlanabileceği veya reddedilebileceği tezidir. Empirisizme göre, apiori bilgi ya mevcut değildir ya da “analitik” gerçeklerle sınırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Etatizm Nedir?

Cts Kas 3 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramEtatizm (Etatism, Devletçilik) 1920’lerden sonra Fransa’da, kapitalist bir toplumun ekonomik hayatında, doğrudan doğruya, millîleştirme, fiyat ve ücret kontrolleri ve sosyal refah programlan yoluyla yapılan devlet müdahalelerini ifade etmek üzere kullanılan kavramdır. Daha geniş […]