Etatizm Nedir?

Etatizm (Etatism, Devletçilik) 1920’lerden sonra Fransa’da, kapitalist bir toplumun ekonomik hayatında, doğrudan doğruya, millîleştirme, fiyat ve ücret kontrolleri ve sosyal refah programlan yoluyla yapılan devlet müdahalelerini ifade etmek üzere kullanılan kavramdır. Daha geniş bir anlamda Etatizm, siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümleri sağlamanın lüzumlu bir şartı olarak devletin gerekli ve yeterli kuvvete mâlik kılınmasına işaret eden bir terimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Etnik, Etnisite, Etnisizm, Etnosentrizm Nedir?

Cts Kas 3 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramEtnik (Ethnic) Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü nesilleri aşan kompleks kan bağlanna, ortak kültüre, dinî benzerliğe ve coğrafî âidiyete bağlıdır. Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan […]