Fabianizm (Fabianism) Nedir?

Fabianizm (Fabianism); Fabian Cemiyeti bünyesinde toplanan sosyalistler tarafından sosyalist fikirlerin tatbikata aktarılması için geliştirilen bir yönteme verilen addır. 1884’de kurulan Cemiyetin adı Roma’lı general Q. Fabius Maximus’tan gelmektedir. “Cunctator” (geciktirici (delayer), yavaşlatıcı) lâkabıyla da anılan bu general mücadelelerini meydan savaşlarından kaçınıp düşmanı (Hanibal’ı) yavaş yavaş zayıflatmak suretiyle kazanmıştır. Fabius’un taktiğinden etkilenen ve amaçlarına mevcut siyasî ve sosyal müesseselerin ıslah edilmesi yoluyla tedricen ulaşmak isteyen İngiliz sosyalistleri 1884’te kurdukları topluluklarına Fabian Cemiyeti adını vermiş ve çalışmalarında Roma’lı generalin ismini olduğu kadar taktiklerini-başarısını da taklit etmek istemişlerdir. Cemiyet birçok önemli ve etkili aydını bünyesinde toplamıştır. Bunlar arasında Sidney ve Beatrice Webb, H. G. Well, G. B. Shaw ve Graham Wallas özellikle dikkat çekicidir ve ilk ikisi Cemiyetin önderleri olarak bilinmektedir. Birçok İşçi Partisi üyesi politikacı da cemiyette yer almıştır. Cemiyet bıkmak yorulmak bilmeksizin sosyalizmi entellektüel, siyasî ve sosyal bakımdan kurma peşinde koştu. Üniversitelerdeki -özellikle İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden Oxford’daki- etkisiyle parlâmentodaki birçok önemli kişiyi İşçi Partisi’ne çekmeye muvaffak oldu ve böylelikle bu partiyi hem iki dünya savaşı arasında hem de 2. Dünya Savaşı sonrasında yönlendirdi. Fabianizmin doğrudan etkisi bu kadar önemli değildi. 1894’te 640, 1914’te 3.000 üyeye sahipti. Fabianizm sınırlı sayıda üyesine rağmen özellikle aydın muhitlerinde, parlâmentoda ve İşçi Partisi üzerinde etkili olmayı başardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Fizyokratlar

Cts Kas 3 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramFizyokratlar, (Physiocrats) bir grup 18. Asır Fransız ekonomisti. Liderleri F Quesnay’dı (1694-1774). Dr. Quesnay “doğal” ekonomik düzene siyasî müdahaleler yapılmasına karşı çıktı. Ona göre, merkantilistlerin inandığının tersine, tarım zenginliğin yegâne kaynağıydı ve sadece […]

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin