Fundamentalizm (Köktencilik) Nedir?

Fundamentalizm (Fundamentalism-Köktencilik) bir inanç/görüş sisteminin orijinal veya temel prensiplerine tam ve sorgulanmaz bir inançla bağlanma anlamına gelen kavramdır. Bu bağlılık mutlak bir bağlılıktır ve çoğu zaman fanatik bir militanlıkta akseder. Genellikle dinî metinler ve dinlerle ilgili olarak kullanılan bir kavram olmasına rağmen, fundamentalizm her türlü siyasî teoride oıtaya çıkabilir. Çoğu zaman negatif çağrışım yapan bu kavramın öbür yüzü, bütün fundamentalistlerde görüldüğü üzere, kendinden geçme; kimliğini ve varlığını bir davada, liderde, söylevde eritme; varlığını ve imkânlarını inanç ve idealleri uğrunda feda etme gibi hissediş ve davranış tarzlarıdır.

Fundamentalizm herhangi bir din çerçevesinde, o dinin etrafında büyüdüğü fiındamental (esas, aslî) doktrine doğru (yönelik) bir hareket ve bu esas doktrinden, yabancı sosyal veya ahlâkî gereklere uymak, uyum sağlamak için ayrılmanın, uzaklaşmanın reddidir. Hristiyanlık açısından bakınca, fundamentalizm şöyle görünmektedir. Her kelimesinin tanrının sözü olmasından ötürü İncil’in tam bir yanılmazlığa sahip olduğu inancı. Terim Fundamentals adlı risaleler serisinden kaynaklanmaktadır. Bunlar 1909’da ABD’de yayımlanmıştır. Fundamentalizmin savunduğu diğer doktrinler (İncirdeki pasajların lafzı kabulü temelinde) şunları kapsar: İsa’nın ölümünün onun Tanrı’nın insanlann günahları yüzünden duyduğu âdil öfkeye karşılık olarak kurban edilmesi (fedası) olarak yorumlanması; bakire Meryem’in doğurması; İsa’nın dünyaya ikinci defa gelişi ve cehennemde ebedî cezalandırma. Fundamentalizm, özellikle bâzı Amerikalı protestanlar arasında çok yaygındır. Hristiyanlıkta olduğu gibi diğer bütün dinlerde ve totaliter ideolojilerde de fundamentalist eğilimlere rastlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Führerlik (Führerprinzip, Ulu Önderlik) Nedir?

Cts Kas 3 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramFührerlik (Führerprinzip, Ulu Önderlik); Nazi Almanyası’nda benimsenen ve erdemini kişisel karizmasıyla ispatlayan, her şeyi bilen ve hiç yanılmayan ve dolayısıyla bütün vatandaşlar üzerinde otorite kazanmayı hak eden ve bunu gerçekleştiren bir lideri veya […]

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin