Gayrimenkul Nedir? Gayrimenkul Ne Demek?

1
gayrimenkul-nedir

“Menkul” kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde bir yerden bir yere taşınabilen mal olarak tanımlanmaktadır. Menkul; yani taşınabilir inşaatlar, üzerinde bulunduğu araziye geçici olarak inşa edilen ve kulanım süresi sona erdiğinde arazi üzerinden kaldırılabilen yapılardır. Tapu işlemlerine ihtiyaç göstermeyen menkul yapılara örnek olarak kulübeler, barakalar, geçici yazlık sinemalar ve tiyatro sahneleri, panayır tezgâhları ve geçici tribünler gösterilebilir

“Gayrimenkul” kelimesi de “menkul” kelimesinin olumsuzluk ön eki almış hali olup TDK sözlüğünde taşınmaz olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle, bir yerden başka bir yere götürülemeyen yani taşınamayan mallardır. Gayrimenkul inşaatlar, içinde bulunduğu toprak parçasına bağlı olarak üretilen, yapımından sonra yer değiştirilmesi mümkün olmayan, hukuken başta tapu işlemleri olmak üzere pek çok yasal yükümlülüğe sahip, maliyetleri ve ekonomik kullanım ömrü menkul yapılara göre yüksek olan inşaatlardır. Gayrimenkul inşaatların menkul inşaatlara göre fonksiyonları ve ekonomik değeri çok daha yüksektir. Aynı zamanda bu yapıların yapım süresi de menkul yapılara göre genellikle çok daha uzun bir süreyi gerektirmektedirHukuk alanında ise “Gayrimenkul” kavramı, genellikle bina, arsa, arazi, bağımsız bölüm benzeri taşınamayan, yerinde sabit olan şeyler olarak açıklanır.

Mevzuatımızdaki “gayrimenkul” kavramının temel kaynağı Türk Medeni Kanunu’dur. Bu kanuna göre aşağıda belirtilenler gayrimenkul kavramı içine girmektedir:

 • Arazi,
 • Tapu kütüğüne kayıtlı müstakil ve daimi haklar,
 • Madenler,
 • Gayrimenkullerde müşterek mülkiyet payları.

İktisadi işletmelere ait gayrimenkuller ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (1961) maliyet tutarlarına göre değerlendirilmektedir. Bu kanunda gayrimenkul olarak değerlendirilen kıymetler şu şekildedir:

 • Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı,
 • Tesisat ve makinalar,
 • Gemiler ve diğer taşıtlar,
 • Gayrimaddi haklar.

Gayrimenkul kavramı çeşitli araştırmacılar tarafından kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır;

 • Tarımsal gayrimenkuller,
 • Ticari amaçlı gayrimenkuller,
 • Turizm amaçlı gayrimenkuller,
 • Mesken grupları,
 • Karma kullanımlı gayrimenkuller,
 • Arsalar ve kentsel nitelikli araziler,
 • Sınai nitelikli gayrimenkuller

Konut amaçlı gayrimenkuller: Apartman dairesi, müstakil ev, villa, bina gibi oturum amaçlı gayrimenkullerdir.

Ticari gayrimenkuller: Mağazalar, iş merkezleri, ticari işletmeler, turizm tesisleri gibi ticaret faaliyetinin yürütüldüğü gayrimenkullerdir.

Endüstriyel gayrimenkuller: Fabrikalar, imalathaneler gibi sanayi kapsamında olan gayrimenkullerdir.

Tarımsal gayrimenkuller: Tarım amaçlı kullanılan ve kullanana gelir getiren gayrimenkullerdir.

Özel amaçlı gayrimenkuller: Havaalanları, dini ibadethaneler, müzeler, eğitim tesisleri gibi yapıları kapsayan gayrimenkullerdir.

One thought on “Gayrimenkul Nedir? Gayrimenkul Ne Demek?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Hümanizm Nedir?

Cum Nis 3 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramHümanizm insanın daha iyi nasıl yaşayabilir? Sorusu içinde icad edilmiş olan bir 18.yy kavramıdır. “Hümanist kelimesi 1539’da kullanılmıştır.”12 Orta çağın skolastik düşüncesinden ve kilisenin baskısından kurtulmak isteyip, akla, insana, düşünmeye yönelen Aydınlanma Çağında, […]
hümanizm