İlhak Nedir?

İlhak; Esas itibariyle uluslararası hukukta kullanılan bir terim olup, bir devletin daha önce egemenliği latında bulunmayan bir bölgeyi/toprak parçasını ele geçirmesini, kazanmasını, topraklarına katmasını ifade etmektedir.

İlhak, bütün kullanma, hariç tutma (exclusion), ferağ, temlik ve kamu mülkiyeti haklarını ve diğer hakları ilhakı yapan devlete kazandırır. İlhak edilen bölgenin sâkinlerinin sadâkatinin otomatik olarak ilhak eden devlet tarafından kazanıldığı varsayılır. İlhak edilen yerde varolan hukuk sistemi ve mahallî yönetim organizasyonu mevcudiyetini koruyabilir, ancak buna bunlar ilhak eden devletin çıkarlarıyla çatışmadığı sürece müsaade edilir. Bundan dolayı, ilhakın hâmilikten (protectorate) veya askerî işgalden ayrılması gerekir. Bunlar hakim devlet açısından bir egemenlik temditi (genişlemesi-uzatılması) sağlar fakat tam bir egemenlik vermez. İlhak aynı zamanda sömürgeleştirmekten de (colonization) ayrılmalıdır. İlhakta, ilhak eden devletin veya onun vatandaşlarının fiilî işgali gerekli değildir.

Uluslararası hukuk çerçevesinde, ilhak, bölgesi tümüyle veya kısmen ilhak edilen devletin rızasıyla veya (daha önceden başka bir devletin elinde bulunmayan bir bölgenin durumunda olduğu gibi) uluslararası toplum tarafından rıza gösterilmesi hâlinde geçerlilik kazanabilir. İlhak bölgesindeki eski devletin rızası, zorlama altında, sessizce (zımnî olarak) ve bir anlaşma biçiminde verilebilir. Her iki durumda da ilhak edilen bölgenin sâkinleri “self-determination” haklarından mahrumdur. Orijinal olarak ilhak, keşfedilen yeni toprakların keşfi yapan devlete verilebilmesi mekanizması olarak düşünülmüştür; şimdi ise, basitçe, büyük güçlerin küçük güçlerin bölgelerini kendi coğrafyasına katmasının çok sayıdaki yollarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Jakobenizm Nedir?

Paz Kas 4 , 2018
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramJakobenizm (Jacobinism); Fransız Devrimi esnasında ortaya çıkan ve Robespierre tarafından başı çekilen bir milletvekili grubunu bünyesinde toplayan Jakoben Kulübün görüş ve icraatlarından türeyen bir kavram. Kulüptekiler görüşlerinin doğru olmasının kendilerine bu görüşleri hayata […]
Jakobenizm