Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

1
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

David Ricardo 1817 yılında yayımladığı Politik İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (On the Principles of Political Economy and Taxation) adlı kitabında Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ortaya atmıştır. David Ricardo da Adam Smith gibi uluslararası ticarete katılan tüm ülkelerin uluslararası ticaretten kazanç elde edebileceğini düşünmektedir.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre, iki ülke arasındaki ticaret, her ülke karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu malları üreterek ihraç ederse her iki ülke için de yarar sağlayabilir.Fakat David Ricardo, uluslararası ticaretin mutlak üstünlüklere göre değil karşılaştırmalı üstünlüklere dayanması gerektiğini ortaya koymuştur. (Mutlak Üstünlükler Teorisini buradan inceleyebilirsiniz.) Çünkü Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin özel bir durumu olarak görülmektedir. Yani mutlak üstünlüklerin gerçekleştiği durumlarda karşılaştırmalı üstünlüklerde gerçekleşmekte ancak karşılaştırmalı üstünlüklerin gerçekleştiği her durumda mutlak üstünlükler gerçekleşmemektedir.

Mutlak Üstünlükler Teorisi’ndeki varsayımlardan hareketle Karşılaşmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre bir ülke, her iki malda da, diğer ülkeye göre mutlak üstünlüğe sahip olabilir, böyle bir durumda karşılaştırmalı olarak daha fazla üstünlüğe sahip olduğu malda uzmanlaşıp daha az üstün olduğu malı ithal etmelidir. Böylece, ülke daha fazla refaha ulaşabilir ve daha az üstün olduğu malları üreterek kaynaklarını israf etmekten kurtulmuş olur.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nde her iki ülkenin de kazançlı olabilmesi için, ülkelerdeki yurt içi fiyatların birbirinden farklı olması ve uluslararası fiyat oranının iki ülkedeki yurt içi fiyatlarının arasında gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Teoriye göre emek faktörü ülke içerisinde serbestçe hareket edebilirken ülkeler arasında hareket edememektedir.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, günümüze kadar geçerliliğini koruyan ve uluslararası ticaretin temelini oluşturduğu varsayılan güçlü bir teoridir. Ancak teorinin emek-değer teorisine dayandırılması ve emeği homojen bir üretim faktörü olarak kabul etmesi teorinin eleştirilen noktalarıdır. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne yönelik eleştiriler David Ricardo’dan sonra gelen iktisatçılar tarafından daha gerçekçi varsayımlar konularak teori geliştirilmiş ve genişletilmiştir.

One thought on “Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Somatizasyon Nedir? (Bedenselleştirme)

Cum Eki 23 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDilimize bedenselleştirme olarak çevrilen somatizasyon tıbbi nedenlerle açıklanamayan bedensel belirtiler olarak açıklanmaktadır. Soma kelime anlamı olarak ruhsal yapı ve akıldan bağımsız olarak ‘’beden’’ anlamına gelmektedir. Somatizasyon da ruhsal çatışmaların bedensel belirtiler şeklinde ortaya […]
somatizasyon