Mutlak Üstünlükler Teorisi ve Açıklaması

1
Mutlak Üstünlükler

Adam Smith 1776 yayımladığı Ulusların Zenginliği kitabında Mutlak Üstünlükler Teorisini ortaya atmıştır.

Mutlak Üstünlükler Teorisinde; maliyet kavramının yalnızca homojen bir faktör olan emek faktörünü içerdiği, devlet müdahaleciliğinin bulunmadığı, malların homojen, tam rekabet koşullarının geçerli, her işçinin üretim gücünün aynı verimlilikte, iki ülke, iki ürün ve tek üretim faktörünün (emek) olduğu varsayılmaktadır.

Mutlak Üstünlükler Teorisine göre, ülkeler hangi malı mutlak olarak daha düşük maliyetle üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve o malı ihraç etmeli, yüksek maliyetle ürettiği malı ithal etmelidir. Bu şekilde, dış ticaret uluslararası uzmanlaşmaya ve iş bölümüne sebep olacaktır.

Uzmanlaşma ve serbest ticaret yoluyla kaynakların etkin dağılımı hem üretimi artıracak hem de tüketim düzeylerinin artmasına paralel olarak refah düzeylerinde yükselmeye sebep olacaktır. Dış ticaretten her iki tarafın da kazanç sağladığı örnek aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır;

Adam Smith’in Mutlak Üstünlükler Teorisi
A ürünü B ürünü
Ülke I 5 birim 3 birim
Ülke II 2 birim 8 birim

Ülke I’de bir işçi bir günde A ürününden 5 birim B ürününden 3 birim üretmektedir. Ülke II’de bir işçi bir günde A ürününden 2 birim B ürününden 8 birim üretmektedir. Ülke I A ürününün üretiminde, Ülke II ise B ürününün üretiminde uzmanlaşmaya gitmelidir. Çünkü Ülke I A ürününü Ülke II ise B ürününü maliyet avantajıyla üretmektedir. Bu nedenle Ülke I A ürününü ihraç edip B ürününü Ülke II’den ithal etmelidir. Böyle bir uluslararası üretim ve ticaret modeli, iki ülkenin de refahını artıracaktır.Mutlak Üstünlükler Teorisi, yalnızca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti açıklayabilmesi, maliyet kavramının yalnızca homojen bir faktör olan emek faktörüyle açıklanarak sermaye ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin göz ardı edilmesi sebebiyle yetersiz kalmıştır. Bu teorik yetersizlik David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ile giderilmiştir. Karşılıklı Üstünlükler Teorisini buradan inceleyebilirsiniz.

One thought on “Mutlak Üstünlükler Teorisi ve Açıklaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Cum Eki 9 , 2020
Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Email Share on TelegramDavid Ricardo 1817 yılında yayımladığı Politik İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (On the Principles of Political Economy and Taxation) adlı kitabında Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ortaya atmıştır. David Ricardo da Adam Smith gibi uluslararası ticarete […]
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Bu Yazıları da Okumak İsteyebilirsin