Akreditif, bir bankanın belirli bir miktar ve belirli bir süre için üçüncü bir kişi lehine, nezdinde kredi açması için yabancı ülkedeki muhabir bankaya gönderdiği bir tür mektuptur. Akreditif uygulamasında ticarete konu olan mal bedelinin ödenmesi bir bankanın güvencesi altına alınmakta, ilgili malı alan ve satan kişi (ya da kuruluşların) ticari […]