Alivre Satış; satışa konu olan mal henüz ortada yokken ve ilerideki bir tarihte alıcıya teslim şartına bağlı olarak yapılan bir tür vadeli satış işlemidir. Malın tesliminin sonra yapıldığı satış biçimi tanımdan da anlaşılacağı gibi, alivre satışta anlaşma ile malın alıcı tarafa teslimi arasında belirli bir süre vardır. Satış anlaşmasında belirli […]