Andean Paktı bir gümrük birliği olup; Bolivya, Ekvator, Peru, Şili ve Kolombiya’nın 1969’da yaptıkları bir anlaşmayla kurulmuştur. 1974’de Venezüella da anlaşmaya imza koymuştur (Şili 1976’da Pakt’tan ayrılmıştır). Anlaşmaya göre, Pakt’a ûye ülkeler arasında ticaret serbestisi olacak, üçüncü ülkelere karşı  ortak gümrük tarifesi uygulanacaktır. Ekvator ve Bolivya hariç, öteki üye ülkeler […]