Anti-Tröst Uygulamalar; Piyasanın rekabetçi özelliklerini kaybetmemesi amacıyla, tekellere veya piyasada yapılmakta olan sınırlandırıcı faaliyetlere karşı yürürlüğe konulmuş uygulamalardır. Buna göre  ilk anti-tröst uygulama, 1890 tarihli Sherman Anti-Tröst Kanunu’yla ABD’de gerçekleştirildi. Kanun tröstlerin sıkı bir biçimde denetimini öngörüyordu. 1914 tarihli Clayton Kanunu da piyasadaki toplam malın önemli bir kısmım üreten tekellerin […]