Avrupa Ekonomik Topluluğu; 25 Mart 1957’de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Luxemburg’un imzaladığı ve 1 Ocak 1959’da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan bir gümrük birliği. AET kısa adıyla da alınır. Topluluğun üye sayısı 1973’de İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın katılmalarıyla dokuza, 1981’de Yunanistan’ın 1986’da İspanya ve Portekiz’in tam […]