Bilimsel sosyalizm, Marksizmin diğer adıdır. (Scientific socialism) Marx’ın kendini ve fikirlerini hem ütopik sosyalistlerden ayırmak (ve bu arada ütopik sosyalistleri aşağılamak ve alaya almak) hem de 19. Yüzyılın bilime verdiği abartılı itibardan teorisini yararlandırmak ve bu surede görüşlerini mutlak, itiraz edilemez doğrular olarak takdim etmek için kullandığı isim. Buna göre, […]

Birlik duygu büyüsünün en saf ve bozulmamış haliyle var olduğu yerlerde, doğadaki bir olayın diğerine, hiçbir ruhani ya da kişisel aracının müdalahesi olmaksızın her zaman kaçınılmaz olarak izlediği düşünülür. Bu bakımdan temel düşüncesi, modern düşüncesi modern biliminkiyle aynıdır. Bütün sistemin altında yatan bir inanç vardır, doğanın düzen ve bütünlüğüne dair […]