Bolşevizm (Bolshevism), Sosyal Demokrat Partisinin, 1903’te Londra’da gerçekleştirilen 2. Kongresinde Bolşevik (Rusça, çoğunluk üyeleri) adını alan devrimci kanadın fikriyatı ve ismi. Bolşevikler muhalefetteki azınlık Menşeviklere karşı Lenin tarafından yönlendirildiler, idare edildiler. Bolşevizm, 1912’den 1952’ye kadar Sovyet Komünist Partisinin resmî tanımlarında kullanıldı. Bolşevizm, daha sonra Sovyet Komünist partisi tarafından uygulanan ve […]