Bürokrasi (Bureaucracy), kelime olarak, memurların yönetimi anlamına gelir. Dar anlamda, devletin idari mekanizmasını ifade eder. Bu anlamda bürokrasi idari işlerin ayrıntılarını çekip çeviren, siyasi kararları uygulayan ücretli memurlardan oluşur. Daha geniş anlamda, bürokrasi rasyonel ve kurallara bağlı yönetime dayanan örgütlenme modeli anlamına gelir. Bürokrasi daimi kamu görevlileri marifetiyle yönetim anlamındadır. […]