Nüfusu belirli bir büyüklüğe  ulaşmış, ekonomik, siyasi, ticari, kültürel açılardan geniş hinterlanda sahip bir merkez olmuş, eski kent merkezi yanında bu merkeze bağlı yöre-kentleri (banliyöleri) bulunan  kentsel alana büyükşehir (anakent) denilmektedir. 2004 tarihli ve 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye Yasası büyükşehirleri, en az üç ilçe ya da belde belediyesini kapsayan, […]