Çevrecilik (Environmentalism) kelime anlamında tabiattaki denge ve doğal kaynakların yenilenebilirliği için endişe duymayı, hassasiyet göstermeyi ifade eder. Ancak, çevrecilik batı dünyasında 1960’lardan itibaren iç tutarlılığa sâhip istikrarlı bir siyasî güç olma yolunda ilerlemiştir. Hatta, bazı ülkelerde, bir dereceye kadar, geleneksel siyasî partilere alternatif hâline gelmiştir. Bu çerçevede alındığında, çevrecilik, ekonomik […]