Çoğulculuk (Pluralism) birden çok farklı alt başlıkta incelenmelidir. Toplumsal çeşitliliğin doğal ve olağan bir vakıa olduğuna inanmak; sosyolojik çoğulculuktur. Modern (açık) toplumlarda iktidarın yaygın ve parçalı bir dağılım göstermesi; siyasî çoğulculuk, farklı değer sistemlerinin karşılaştırılabilir olmadığını ve hiyerarşik bir sıraya sokulamayacağını kabul etmek ise Ahlaki felsefi çoğulculuk anlamına gelmektedir. Bu […]