Davranışçılık (Behaviourism) bir psikoloji okuludur. Bu yaklaşıma göre, insan aklının/zihninin bilimsel olarak incelenmesi (dil dâhil) davranışların incelenmesiyle sınırlanmalıdır. Bu yüzden, zihnî fenomenlerle, meselâ motivasyonlar ve niyetlerle ilgili hiçbir ifade insan davranışının incelenmesi açısından bir anlam ifade etmez, bir kıymet taşımaz; çünkü, tecrübî metodlarla doğrulanamayacak olan ve içe bakış yoluyla elde […]