Kitap belli bir alandaki yerleşik bilgiyi okuyucusuna aktaran bir araçtır. Kitaplardaki bilgiler nispeten paylaşılmış, benimsenmiş, yerleşiklik kazanmıştır. Dergiler daha farklı bir işleve sahiptir. Dergilerdeki makaleler o alandaki en yeni bilgileri sunar. Bu bilgi sunumları okurlar tarafından benimsenebilir, benimsenmeyebilir veya okur tarafından yazarın niyetinden daha farklı yorumlara uğratılabilir. Derginin bir sonraki […]