Bolluk teorisi; bir toplumda bireylerin her türlü ihtiyaçlarıyla ekonominin mevcut üretimi veya potansiyel üretim kapasitesi arasında, ikincisi lehine bir durumun veya en azıdan bir dengenin/eşitliğin bulunduğu fikri. (Affluence theory) Bu görüşü benimseyenlere göre, ekonomide asıl önemli olan şey, üretim değil, dağıtımdır. Eğer bâzı durumlarda üretim ile ihtiyaçlar arasında ikincisi aleyhine fiilî […]

Arrow teoremi; matematiksel iktisatçı K. J. Arrow’un (d. 1921) adıyla anılan ve sosyal tercih teorisinde çok önemli bir yer işgal eden bir teoremdir. (Arrow’s theorem) K. Arrow hem çağdaş demokrasilerin temel ilkelerini muhafaza edip hem de bir toplumun, toplumun mensuplarının tercihlerine göre belirecek alternatif durumlarını (hâllerini) tam olarak ve insicamlı […]