Empirik; tecrübeye, pratiğe dayanan, pratikte ortaya çıkan, tecrübî, deneysel; empirisizm (Empiricism – Deneycilik) ise; matematiksel ve mantıksal ilişkiler dışında bilginin dayandığı yegâne temelin ve bilginin tek kaynağının tecrübe olduğunu söyleyen epistemoloji öğretisidir. Empirisizm rasyonalizmin, insan beyninin dış dünyayı anlamayı mümkün kılacak kavramsal âletlerle donatıldığını kabul eden bütün türleri ile çelişiktir. […]