Etatizm (Etatism, Devletçilik) 1920’lerden sonra Fransa’da, kapitalist bir toplumun ekonomik hayatında, doğrudan doğruya, millîleştirme, fiyat ve ücret kontrolleri ve sosyal refah programlan yoluyla yapılan devlet müdahalelerini ifade etmek üzere kullanılan kavramdır. Daha geniş bir anlamda Etatizm, siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümleri sağlamanın lüzumlu bir şartı olarak devletin gerekli ve yeterli […]