Fizyokratlar, (Physiocrats) bir grup 18. Asır Fransız ekonomisti. Liderleri F Quesnay’dı (1694-1774). Dr. Quesnay “doğal” ekonomik düzene siyasî müdahaleler yapılmasına karşı çıktı. Ona göre, merkantilistlerin inandığının tersine, tarım zenginliğin yegâne kaynağıydı ve sadece tarımın vergilendirilmesi gerekirdi. Doğal düzen fikrini en fazla savunan ekollerden biri olarak düşünce tarihine geçen fizyokratların isimleri […]