Front örgütler (Front organizations- Kukla örgütler); kendilerini gerçekte motive eden, fakat açıkça savunulması veya doğrudan kabul edilmesi/ettirilmesi zor olan amaçlarını gizlemek için başka ve daha kolay kabul görebilecek amaçları olduğunu ifade ederek faaliyet gösteren organizasyonlardır. Front örgütler terimi, genellikle, görünüşte liberal, demokrat ve anayasal olan; saygın ve tanınmış üyelere sahip […]