Görünmez el (Invisible hand); Adam Smith’in yazılarından kaynaklanan ve liberal iktisat anlayışında belirli bir yer işgal eden bir kavramdır. Adam Smith’e göre, serbest piyasada, bireylerin kişisel çıkar arayışına dayanan davranışları, sanki bu bireyler bir görünmez el tarafından yönlendiriliyormuşçasına, bütün toplumun maddî refahını artıracak neticeler verir. Bireylerin farkında olmadan bunu yapmasının […]