İntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde kurulması müm­kün olan, intifa hakkı sahibine, konusu olan şeyden tam yararlanma imkânı sağla­yan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının kurulması ile malik, eşyanın veya hakkın özdeğerini kendisinde tutarken bunlardan elde edilebilecek yararları belirli bir ki­şiye tahsis eder. İntifa hakkı ancak ferden […]