Holizm; Bütünlerin veya bâzı bütünlerin onları oluşturan parçaların toplamından daha fazla olduğu, yâni bütünlerin parçaların özellikleri ile ve parçalar arasındaki ilişkilerle izah edilemeyecek özelliklere sahip olduğu tezidir. Organizm, yâni, parçaların, bütünden uzaklaşmaları hâlinde, fonksiyonlarını, özelliklerini ve anlamlarını kaybedecekleri görüşü holizmin bir türüdür. Metodolojik olarak holizm, parçalann her birinin davranışının bütünü […]