Ekofeministler yaşanan kadın problemleriyle çevre sorunları arasında doğrudan ilişki kurarlar. Çevre sorunlarını kadın sorunları ile bir görürler. Ekofeministler günümüzdeki kadın sorunlarının ve ekolojik problemlerin temelinin tarih öncesi toplumlardaki kadını ve yeryüzünü yücelten inancın yerini ataerkil dinlerin almasında yattığını kabul ederler. Eskiden toplumlarda hayatın kaynağıiyaşam veren ve her şeyi yaratan doğa […]