Emperyalizm (Imperialism); İktidar alanını ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan hiçbir millî sınırı doğal sınır olarak tanımadan yaymaya çalışma anlamına gelmektedir. İmparatorluk (empire) kelimesi ve olgusuyla yakın ilişki içindeki kavram, orijinal olarak, başarılı olunan her yerde egemenlik seviyesine ulaşacak şekilde hâkimiyet kurmaya ve bu çerçevede gerekirse milli egemenlikleri çiğnemeye işaret etmektedir. […]