ACP Ülkeleri ; Lome Anlaşması ile Avrupa  Ekonomik Topluluğu’yla “ortaklık ilişkisi” kuran Afrika; Karaib ve Pasifik ülkeleridir. Bugün sayıları 66’yı bulmuş olan sözkonusu ülkeler, anılan anlaşma ile AET’ye ilksel ürünlerin ihracatından sağladıkları gelirlerde görülebilecek istikrarsızlığı gidermek amacıyla finansman sağlamak üzere başvurabilirler. İhracat gelirlerinin azalması durumunda stabex mekanizmasıyla bu olumsuz gelişme […]